Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2636(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-0044/2010 (B7-0209/2010)

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 5. mája 2010 - Brusel

23. Nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0044/2010), ktorú položili Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle a Kyriacos Triantaphyllides v mene výboru IMCO pre Komisiu: Zabezpečenie záujmov spotrebiteľov v pravidlách hospodárskej súťaže pre odvetvie motorových vozidiel na vnútornom trhu (B7-0209/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0047/2010), ktorú položila Sharon Bowles v mene výboru ECON pre Komisiu: Nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá (B7-0210/2010)

Theodor Dumitru Stolojan (v zastúpení autora) a Malcolm Harbour rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Joaquín Almunia (podpredseda Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Olle Ludvigsson v mene skupiny S&D, Cristian Silviu Buşoi v mene skupiny ALDE, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Bernd Lange, Frank Engel, Silvia-Adriana Ţicău, Sari Essayah a Othmar Karas.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Paul Rübig, Seán Kelly a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Sharon Bowles v mene výboru ECON o nariadení o skupinových výnimkách v sektore motorových vozidiel (B7-0245/2010),

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 6.5.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia