Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2103(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0121/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0121/2010

Συζήτηση :

PV 05/05/2010 - 24
CRE 05/05/2010 - 24

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2010 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0152

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες

24. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη [2009/2103(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

Ο Alojz Peterle παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Claudiu Ciprian Tănăsescu, μη εγγεγραμμένος, Edite Estrela και Elena Oana Antonescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Olga Sehnalová, Pat the Cope Gallagher, Angelika Werthmann, Seán Kelly και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι John Dalli και Alojz Peterle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.5.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου