Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2103(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0121/2010

Ingivna texter :

A7-0121/2010

Debatter :

PV 05/05/2010 - 24
CRE 05/05/2010 - 24

Omröstningar :

PV 06/05/2010 - 7.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0152

Protokoll
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel

24. Kommissionens meddelande om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om meddelandet från kommissionen: åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap [2009/2103(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

Alojz Peterle redogjorde för sitt betänkande.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, och Claudiu Ciprian Tănăsescu, grupplös, Edite Estrela och Elena Oana Antonescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Olga Sehnalová, Pat the Cope Gallagher, Angelika Werthmann, Seán Kelly och Krisztina Morvai.

Talare: John Dalli och Alojz Peterle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 6.5.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy