Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. toukokuuta 2010 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen ilmoitus
 4.Valiokuntien kokoonpano
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 7.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 9.Käsittelyjärjestys
 10.SWIFT (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 11.Matkustajarekisteritiedot (PNR) (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 12.Syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltäminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 13.Äänestykset
  
13.1.Hallinnollinen yhteistyö ja petostentorjunta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaatiminen) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.2.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.3.Miloslav Ransdorfin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.4.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Tuomioistuin (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.5.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Tilintarkastustuomioistuin (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.6.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio - Oikeusasiamies (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.7.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.8.Vastuuvapaus 2008: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.9.Vastuuvapaus 2008: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop ) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.10.Vastuuvapaus 2008: Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.11.Vastuuvapaus 2008: Euroopan jälleenrakennusvirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.12.Vastuuvapaus 2008: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.13.Vastuuvapaus 2008: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.14.Vastuuvapaus 2008: Euroopan kemikaalivirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.15.Vastuuvapaus 2008: Euroopan ympäristökeskus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.16.Vastuuvapaus 2008: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.17.Vastuuvapaus 2008: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.18.Vastuuvapaus 2008: Euroopan lääkevirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.19.Vastuuvapaus 2008: Euroopan meriturvallisuusvirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.20.Vastuuvapaus 2008: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.21.Vastuuvapaus 2008: Euroopan rautatievirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.22.Vastuuvapaus 2008: Euroopan koulutussäätiö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.23.Vastuuvapaus 2008: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.24.Vastuuvapaus 2008: Euratomin hankintakeskus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.25.Vastuuvapaus 2008: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.26.Vastuuvapaus 2008: Eurojust (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.27.Vastuuvapaus 2008: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.28.Vastuuvapaus 2008: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.29.Vastuuvapaus 2008: Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.30.Vastuuvapaus 2008: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.31.Vastuuvapaus 2008: SESAR-yhteisyritys (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.32.Kuljetettavat painelaitteet ***I (äänestys)
  
13.33.Ilmailun turvamaksut ***I (äänestys)
  
13.34.Yhteisön suuntaviivat Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleenlaatiminen) ***I (äänestys)
  
13.35.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset säännökset tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisen ja tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta ***I (äänestys)
  
13.36.Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (äänestys)
  
13.37.Säädösvallan siirtovaltuus (äänestys)
  
13.38.EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset (äänestys)
  
13.39.Europeana-hankkeen seuraavat vaiheet (äänestys)
  
13.40.Eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointi (äänestys)
  
13.41.EU:n maatalous ja ilmastonmuutos (äänestys)
  
13.42.Maatalous luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu (äänestys)
  
13.43.Euroopan uusi digitaalinen asialista: 2015.eu (äänestys)
  
13.44.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – pääluokka III – Komissio (äänestys)
  
13.45.Vastuuvapaus 2008: 7., 8., 9. ja 10. Euroopan kehitysrahasto (äänestys)
  
13.46.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti (äänestys)
  
13.47.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  
13.48.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Alueiden komitea (äänestys)
  
13.49.Vastuuvapaus 2008: Erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja valvonta (äänestys)
  
13.50.Vastuuvapaus 2008: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (äänestys)
  
13.51.Latinalaista Amerikkaa koskeva EU:n strategia (äänestys)
  
13.52.EU:n ja Kanadan huippukokous (äänestys)
  
13.53.SWIFT (äänestys)
  
13.54.Matkustajarekisteritiedot (PNR) (äänestys)
  
13.55.Syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltäminen (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Puhemiehen julkilausumat
 17.Perussopimusten tarkistaminen – Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet - Päätös olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa perussopimusten tarkistamiseksi Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien siirtymämääräysten osalta (keskustelu)
 18.Euroalueen valtion- ja hallitusten päämiesten 7. toukokuuta 2010 järjestettävän huippukokouksen valmistelut (keskustelu)
 19.Eurooppa 2020 - Euroopan uusi kasvu- ja työllisyysstrategia (keskustelu)
 20.Sopimus Euroopan unionin liittymisestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen (keskustelu)
 21.Sähköajoneuvot (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetus (keskustelu)
 24.Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma (keskustelu)
 25.Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen (lyhyt esittely)
 26.Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomus 2008 (lyhyt esittely)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Rintasyövän torjunta Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (265 kb) Läsnäololista (57 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (4334 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (216 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (755 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3220 kb)    
 
Pöytäkirja (273 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (851 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2440 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö