Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2010. május 5., Szerda - Brüsszel
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Az elnök közleménye
 4.A bizottságok tagjai
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 7.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 8.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 9.Ügyrend
 10.SWIFT (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 11.Utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 12.A cianidos bányászati technológiák alkalmazásának tilalma (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 13.Szavazások órája
  13.1.A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés és csalás elleni küzdelem (átdolgozás) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.2.A közös hozzáadottértékadó-rendszer módosítása a számlázás szabályai tekintetében* (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.3.Miloslav Ransdorf képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.4.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Bíróság (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.5.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Számvevőszék (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.6.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, az európai ombudsman (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.7.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, az európai adatvédelmi biztos (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.8.2008. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.9.2008. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ CEDEFOP (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.10.2008. évi mentesítés: Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.11.2008. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.12.2008. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.13.2008. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.14.2008. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.15.2008. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.16.2008. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.17.2008. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.18.2008. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.19.2008. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.20.2008. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.21.2008. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.22.2008. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.23.2008. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.24.2008. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.25.2008. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.26.2008. évi mentesítés: EUROJUST (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.27.2008. évi mentesítés: Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.28.2008. évi mentesítés: FRONTEX (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.29.2008. évi mentesítés: Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.30.2008. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.31.2008. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  13.32.Hordozható nyomástartó berendezések ***I (szavazás)
  13.33.Légiközlekedés-védelmi díjak ***I (szavazás)
  13.34.A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatások (átdolgozás) ***I (szavazás)
  13.35.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések tekintetében történő módosítása ***I (szavazás)
  13.36.A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai (szavazás)
  13.37.A jogalkotási felhatalmazás hatásköre (szavazás)
  13.38.Javaslatok és stratégiai célkitűzések az Európai Unió tengeri szállítási politikájának vonatkozásában a 2018-ig terjedő időszakra (szavazás)
  13.39.Europeana – a fejlesztés következő szakasza (szavazás)
  13.40.A 2006-2010-es időszakra szóló állatjóléti cselekvési terv értékelése és elemzése (szavazás)
  13.41.Uniós mezőgazdaság és éghajlatváltozás (szavazás)
  13.42.Gazdálkodás a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken: állapotfelmérés (szavazás)
  13.43.Új digitális menetrend Európa számára: 2015.eu (szavazás)
  13.44.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, III. szakasz, Bizottság (szavazás)
  13.45.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, a 7., 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap (EFA) (szavazás)
  13.46.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament (szavazás)
  13.47.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  13.48.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Régiók Bizottsága (szavazás)
  13.49.2008. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzügyi irányítása és ellenőrzése (szavazás)
  13.50.2008. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)
  13.51.A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia (szavazás)
  13.52.EU–Kanada csúcstalálkozó (szavazás)
  13.53.SWIFT (szavazás)
  13.54.Utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) (szavazás)
  13.55.A cianidos bányászati technológiák alkalmazásának tilalma (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az elnök nyilatkozatai
 17.A Szerződések felülvizsgálata - Az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések - Határozat a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívásának mellőzéséről az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések tekintetében (vita)
 18.Az euróövezet állam- és kormányfői 2010. május 7-i csúcstalálkozójának előkészítése (vita)
 19.Európa 2020 - új európai munkahely-teremtési és növekedési stratégia (vita)
 20.Az Európai Unió az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás (vita)
 21.Elektromos járművek (vita)
 22.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 23.A gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet (vita)
 24.Bizottsági közlemény: „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” (vita)
 25.Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az energiahatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében (rövid ismertetés)
 26.A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2008. évi éves jelentés (rövid ismertetés)
 27.A következő ülésnap napirendje
 28.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
 1. melléklet - A rák elleni küzdelem az Európai Unióban (írásbeli nyilatkozat)
Jegyzőkönyv (261 kb) Jelenléti ív (57 kb)    Név szerinti szavazás (4334 kb) 1. melléklet (7 kb) 
 
Jegyzőkönyv (225 kb) Jelenléti ív (23 kb) A szavazások eredményei (799 kb) Név szerinti szavazás (3179 kb)    
 
Jegyzőkönyv (298 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredményei (864 kb) Név szerinti szavazás (2420 kb)    
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat