Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Comunicarea Preşedintelui
 4.Componenţa comisiilor
 5.Depunere de documente
 6.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 7.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 8.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 9.Ordinea lucrărilor
 10.SWIFT (propuneri de rezoluţie depuse)
 11.Registrul cu numele pasagerilor (PNR) (propuneri de rezoluţie depuse)
 12.Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (propuneri de rezoluţie depuse)
 13.Votare
  13.1.Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.2.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.3.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare lui Miloslav Ransdorf (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.4.Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Justiţie (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.5.Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Conturi (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.6.Descărcarea de gestiune 2008: Ombudsmanul European (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.7.Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.8.Descărcarea de gestiune 2008: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.9.Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.10.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.11.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.12.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.13.Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.14.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.15.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Mediu (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.16.Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.17.Descărcarea de gestiune 2008: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.18.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Medicamente (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.19.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.20.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.21.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.22.Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană de Formare (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.23.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.24.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia de Aprovizionare a Euratom (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.25.Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.26.Descărcarea de gestiune 2008: EUROJUST (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.27.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.28.Descărcarea de gestiune 2008: FRONTEX (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.29.Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.30.Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.31.Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună SESAR (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.32.Echipamentele sub presiune transportabile ***I (vot)
  13.33.Tarifele de securitate aviatică ***I (vot)
  13.34.Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) ***I (vot)
  13.35.Dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în ceea ce priveşte simplificarea anumitor cerinţe şi anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară ***I (vot)
  13.36.Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare (vot)
  13.37.Competenţa de delegare legislativă (vot)
  13.38.Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 (vot)
  13.39.Europeana – etapele următoare (vot)
  13.40.Evaluarea şi analizarea planului de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (vot)
  13.41.Agricultura în UE şi schimbările climatice (vot)
  13.42.Agricultura din zonele cu handicapuri naturale: un bilanţ de sănătate special (vot)
  13.43.O nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu (vot)
  13.44.Descărcarea de gestiune 2008: Comisia (vot)
  13.45.Descărcarea de gestiune 2008: al şaptelea, al optulea, al nouălea şi al zecelea Fond european de dezvoltare (FED) (vot)
  13.46.Descărcarea de gestiune 2008: Parlamentul European (vot)
  13.47.Descărcarea de gestiune 2008: Comitetul Economic şi Social European (vot)
  13.48.Descărcarea de gestiune 2008: Comitetul Regiunilor (vot)
  13.49.Descărcarea de gestiune 2008: performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE (vot)
  13.50.Descărcarea de gestiune 2008: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (vot)
  13.51.Strategia UE în relaţiile cu America Latină (vot)
  13.52.Reuniunea la nivel înalt UE - Canada (vot)
  13.53.SWIFT (vot)
  13.54.Registrul cu numele pasagerilor (PNR) (vot)
  13.55.Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (vot)
 14.Explicaţii privind votul
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 16.Declaraţiile Preşedintelui
 17.Revizuirea tratatelor - Măsuri tranzitorii privind componenţa Parlamentului European - Decizia de a nu convoca o Convenţie pentru revizuirea tratatelor referitor la măsurile tranzitorii privind componenţa Parlamentului European (dezbatere)
 18.Pregătirea summitului şefilor de stat şi de guvern din zona euro din 7 mai 2010 (dezbatere)
 19.Europa 2020 - noua Strategie europeană pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere (dezbatere)
 20.Acord de aderare al Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (dezbatere)
 21.Autovehiculele electrice (dezbatere)
 22.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Regulamentul privind exceptarea pe categorii a autovehiculelor (dezbatere)
 24.Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat european (dezbatere)
 25.Mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon (prezentare succintă)
 26.Protecţia intereselor financiare ale Comunităților – Lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2008 (prezentare succintă)
 27.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 28.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Lupta împotriva cancerului la sân în cadrul Uniunii Europene (declaraţie scrisă)
Proces-verbal (274 kb) Listă de prezență (57 kb)    Voturi prin apel nominal (4334 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (228 kb) Listă de prezență (23 kb) Rezultatele voturilor (808 kb) Voturi prin apel nominal (3196 kb)    
 
Proces-verbal (289 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (863 kb) Voturi prin apel nominal (2496 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate