Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 5. maj 2010 - Bruselj
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sporočilo predsedujočega
 4.Sestava odborov
 5.Predložitev dokumentov
 6.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 7.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 8.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 9.Razpored dela
 10.SWIFT (vloženi predlogi resolucij)
 11.Evidenca imen letalskih potnikov (vloženi predlogi resolucij)
 12.Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu (vloženi predlogi resolucij)
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (Prenovitev) * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.2.Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.3.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Miloslavu Ransdorfu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.4.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Sodišče (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.5.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Računsko sodišče (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.6.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski varuh človekovih pravic (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.7.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski nadzornik za varstvo podatkov (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.8.Razrešnica za leto 2008: Prevajalski center za organe Evropske unije (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.9.Razrešnica za leto 2008: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.10.Razrešnica za leto 2008: Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.11.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za obnovo (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.12.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost v letalstvu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.13.Razrešnica za leto 2008: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.14.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za kemikalije (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.15.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za okolje (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.16.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost hrane (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.17.Razrešnica za leto 2008: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.18.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za zdravila (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.19.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za pomorsko varnost (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.20.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.21.Razrešnica za leto 2008: Evropska železniška agencija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.22.Razrešnica za leto 2008: Evropska fundacija za usposabljanje (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.23.Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.24.Razrešnica za leto 2008: Agencija za oskrbo Euratom (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.25.Razrešnica za leto 2008: Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.26.Razrešnica za leto 2008: Eurojust (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.27.Razrešnica za leto 2008: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.28.Razrešnica za leto 2008: FRONTEX (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.29.Razrešnica za leto 2008: Evropski nadzorni organ za GNSS (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.30.Razrešnica za leto 2008: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.31.Razrešnica za leto 2008: Skupno podjetje SESAR (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
13.32.Premična tlačna oprema ***I (glasovanje)
  
13.33.Pristojbine za varovanje v letalstvu ***I (glasovanje)
  
13.34.Smernice Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev) ***I (glasovanje)
  
13.35.Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem ***I (glasovanje)
  
13.36.Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (glasovanje)
  
13.37.Pristojnost zakonodajnega pooblastila (glasovanje)
  
13.38.Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 (glasovanje)
  
13.39.Europeana – naslednji koraki (glasovanje)
  
13.40.Vrednotenje in ocena akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010 (glasovanje)
  
13.41.Kmetijstvo EU in podnebne spremembe (glasovanje)
  
13.42.Kmetijstvo na območjih z naravnimi omejitvami: poseben pregled (glasovanje)
  
13.43.Nova digitalna agenda za Evropo: 2015.eu (glasovanje)
  
13.44.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, oddelek III, Komisija (glasovanje)
  
13.45.Razrešnica za leto 2008: sedmi, osmi, deveti in deseti Evropski razvojni sklad (ERS) (glasovanje)
  
13.46.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament (glasovanje)
  
13.47.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski ekonomsko socialni odbor (glasovanje)
  
13.48.Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Odbor regij (glasovanje)
  
13.49.Razrešnica za leto 2008: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij (glasovanje)
  
13.50.Razrešnica za leto 2008: Evropska policijska akademija (glasovanje)
  
13.51.Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko (glasovanje)
  
13.52.Srečanje na vrhu med EU in Kanado (glasovanje)
  
13.53.SWIFT (glasovanje)
  
13.54.Evidenca imen letalskih potnikov (glasovanje)
  
13.55.Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Izjave predsedujočega
 17.Sprememba pogodb – prehodni ukrepi glede sestave Evropskega parlamenta - Sklep o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta (razprava)
 18.Priprava vrhunskega srečanja voditeljev držav in vlad euroobmočja 7. maja 2010 (razprava)
 19.Evropa 2020 - nova evropska strategija za rast in delovna mesta (razprava)
 20.Pristopni sporazum Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (razprava)
 21.Električna vozila (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Uredba o skupinskih izjemah za motorna vozila (razprava)
 24.Sporočilo Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo (razprava)
 25.Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje prehoda na energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika (kratka predstavitev)
 26.Zaščita finančnih interesov Skupnosti - Boj proti goljufijam - Letno poročilo 2008 (kratka predstavitev)
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Boj proti raku dojk v Evropski uniji (pisna izjava)
Zapisnik (264 kb) Seznam navzočih (57 kb)    Izid poimenskega glasovanja (4334 kb) Priloga 1 (7 kb) 
 
Zapisnik (208 kb) Seznam navzočih (23 kb) Izidi glasovanj (889 kb) Izid poimenskega glasovanja (2977 kb)    
 
Zapisnik (277 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (847 kb) Izid poimenskega glasovanja (2491 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov