Index 
Jegyzőkönyv
PDF 298kWORD 225k
2010. május 5., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Az elnök közleménye
 4.A bizottságok tagjai
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 7.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 8.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 9.Ügyrend
 10.SWIFT (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 11.Utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 12.A cianidos bányászati technológiák alkalmazásának tilalma (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 13.Szavazások órája
  
13.1.A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés és csalás elleni küzdelem (átdolgozás) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.2.A közös hozzáadottértékadó-rendszer módosítása a számlázás szabályai tekintetében* (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.3.Miloslav Ransdorf képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.4.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Bíróság (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.5.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Számvevőszék (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.6.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, az európai ombudsman (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.7.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, az európai adatvédelmi biztos (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.8.2008. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.9.2008. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ CEDEFOP (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.10.2008. évi mentesítés: Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.11.2008. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.12.2008. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.13.2008. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.14.2008. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.15.2008. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.16.2008. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.17.2008. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.18.2008. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.19.2008. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.20.2008. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.21.2008. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.22.2008. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.23.2008. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.24.2008. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.25.2008. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.26.2008. évi mentesítés: EUROJUST (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.27.2008. évi mentesítés: Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.28.2008. évi mentesítés: FRONTEX (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.29.2008. évi mentesítés: Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.30.2008. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.31.2008. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.32.Hordozható nyomástartó berendezések ***I (szavazás)
  
13.33.Légiközlekedés-védelmi díjak ***I (szavazás)
  
13.34.A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatások (átdolgozás) ***I (szavazás)
  
13.35.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések tekintetében történő módosítása ***I (szavazás)
  
13.36.A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai (szavazás)
  
13.37.A jogalkotási felhatalmazás hatásköre (szavazás)
  
13.38.Javaslatok és stratégiai célkitűzések az Európai Unió tengeri szállítási politikájának vonatkozásában a 2018-ig terjedő időszakra (szavazás)
  
13.39.Europeana – a fejlesztés következő szakasza (szavazás)
  
13.40.A 2006-2010-es időszakra szóló állatjóléti cselekvési terv értékelése és elemzése (szavazás)
  
13.41.Uniós mezőgazdaság és éghajlatváltozás (szavazás)
  
13.42.Gazdálkodás a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken: állapotfelmérés (szavazás)
  
13.43.Új digitális menetrend Európa számára: 2015.eu (szavazás)
  
13.44.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, III. szakasz, Bizottság (szavazás)
  
13.45.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, a 7., 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap (EFA) (szavazás)
  
13.46.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament (szavazás)
  
13.47.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  
13.48.2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Régiók Bizottsága (szavazás)
  
13.49.2008. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzügyi irányítása és ellenőrzése (szavazás)
  
13.50.2008. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)
  
13.51.A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia (szavazás)
  
13.52.EU–Kanada csúcstalálkozó (szavazás)
  
13.53.SWIFT (szavazás)
  
13.54.Utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) (szavazás)
  
13.55.A cianidos bányászati technológiák alkalmazásának tilalma (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az elnök nyilatkozatai
 17.A Szerződések felülvizsgálata - Az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések - Határozat a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívásának mellőzéséről az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések tekintetében (vita)
 18.Az euróövezet állam- és kormányfői 2010. május 7-i csúcstalálkozójának előkészítése (vita)
 19.Európa 2020 - új európai munkahely-teremtési és növekedési stratégia (vita)
 20.Az Európai Unió az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás (vita)
 21.Elektromos járművek (vita)
 22.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 23.A gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet (vita)
 24.Bizottsági közlemény: „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” (vita)
 25.Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az energiahatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében (rövid ismertetés)
 26.A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2008. évi éves jelentés (rövid ismertetés)
 27.A következő ülésnap napirendje
 28.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A rák elleni küzdelem az Európai Unióban (írásbeli nyilatkozat)


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2010 - 2011

2010. május 5-6-i ülések

BRÜSSZEL

JEGYZŐKÖNYV

2010. MÁJUS 5., SZERDA

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 13.35-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. Az elnök közleménye

Az elnök közli, hogy rendkívüli módon jelen van az ülésteremben egy technikuscsoport, hogy elkészítsen egy, a Parlament tevékenységét bemutató filmet, mely az új brüsszeli látogatóközpontban hamarosan megnyíló kiállítás része lesz.


4. A bizottságok tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE képviselőcsoport:

BUDG bizottság: Sergio Paolo Francesco Silvestris helyére Giovanni La Via

AGRI bizottság: Giovanni La Via helyére Sergio Paolo Francesco Silvestris

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a parlamenti bizottságok:

- ***I Jelentés az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2009)0580 - C7-0277/2009 - 2009/0162(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0058/2010)

- Jelentés az Európai Beruházási Bank 2008. évi éves jelentéséről (2009/2166(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

- Jelentés az Európai Parlamentnek a 2009–2014-es parlamenti ciklus hátralévő részére érvényes összetételével kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv-tervezetéről: az Európai Parlament véleménye (az EU-Szerződés 48. cikkének (3) bekezdése) (17196/2009 - C7-0001/2010 - 2009/0813(NLE)) - AFCO bizottság - Előadó: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0115/2010)

- Ajánlás a Szerződéseknek az Európai Parlament összetételét érintő átmeneti intézkedésekkel kapcsolatos módosítása céljából felállítandó konvent összehívásának mellőzéséről szóló európai tanácsi javaslatról (17196/2009 - C7-0002/2010 - 2009/0814(NLE)) - AFCO bizottság - Előadó: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0116/2010)

- Jelentés az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásáról az energiahatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében (2009/2228(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

- Jelentés a „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” című bizottsági közleményről (2009/2103(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Alojz Peterle (A7-0121/2010)


6. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-0044/2010) felteszi: Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle és Kyriacos Triantaphyllides, az IMCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: A fogyasztói érdekek garantálása a gépjármű-ágazatra vonatkozó versenyszabályok tekintetében a belső piacon (B7-0209/2010)

- (O-0047/2010) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az 1400/2002/EK rendelet (gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet) (B7-0210/2010)

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke):

- Thomas Ulmer, Markus Pieper és Herbert Reul, a „Google Street View”-ról (0033/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen és Jill Evans, május 22-ének az elhízás európai napjává történő nyilvánításáról (0034/2010),

- Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms és Alejo Vidal-Quadras, a standard és átfogó európai energiaszámlák megteremtéséről (0035/2010),

- Vilija Blinkevičiūtė, a gyermekek ellen irányuló erőszakról (0036/2010),

- Jiří Maštálka és Alfreds Rubiks, az etnopolitikai konfliktusok megelőzésének szükségességéről Európában (0037/2010),

- Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer és Philippe Juvin, a nők jogairól Iránban (0038/2010),

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu és Graham Watson, az elhelyezkedés terén a fiatal és az idős európai polgárok számára biztosított segítségnyújtásról (0039/2010).


7. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- megállapodás az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Lichtensteini Nagyhercegség között a 2007–2013 közötti időszakra létrehozott Külső Határok alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról,

- megállapodás az Európai Közösség és a Jordán Hasemita Királyság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről.


8. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2010. februári I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


9. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

A május I. ülés végleges napirendtervezetét (PE 440.571/PDOJ) kiosztották. Az elnök, egyetértésben a képviselőcsoportokkal az alábbi változtatásokat javasolja a napirendben (az eljárási szabályzat 140. cikke):

2010. május 5., szerda

1. A közös vita a Parlament összetételéről szóló két Íñigo Méndez de Vigo-jelentésről (A7-0115/2010 és A7-0116/2010) (a PDOJ 18. és 19. pontja) első napirendi pontként szerepel a szavazások óráját követően.

2. A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai az euróövezet állam- és kormányfőinek 2010. május 7-i csúcstalálkozójára való felkészülésről (állásfoglalási indítvány benyújtása nélkül) második napirendi pontként szerepelnek, képviselőcsoportonként egyetlen felszólalóval (catch-the-eye eljárás nélkül).

3. Az elektromos járművekről szóló tanácsi és bizottsági nyilatkozat címe az alábbira változik:

„A Tanács és a Bizottság nyilatkozata az elektromos autókról”.

4. Vittorio Prodi jelentését (A7-0057/2010) nem fogják röviden ismertetni (a PDOJ 45. pontja), hanem közvetlenül beillesztik a csütörtöki szavazások órájába.

2010. május 6., csütörtök

1. Az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló Vital Moreira-jelentésről (A7-0058/2010) szóló szavazást (a PDOJ 24. pontja) elhalasztják a májusi II. ülésre.

2. A közlekedési hálózatok üzemeltetői közötti kompenzációs mechanizmus kialakítására vonatkozó iránymutatásokról és a közlekedési díjak meghatározásának közös szabályozási megközelítésről szóló bizottsági jelentéstervezetről szóló állásfoglalási indítványról szóló szavazást (a PDOJ 51. pontja) levették a napirendről.

Az ügyrendet megállapították.


10. SWIFT (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: SWIFT

A vita időpontja: 2010.04.21 (2010.4.21-i jegyzőkönyv 5. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Jeanine Hennis-Plasschaert, az ALDE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel és Stavros Lambrinidis, az S&D képviselőcsoport nevében, Ernst Strasser és Simon Busuttil, a PPE képviselőcsoport nevében, és Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottságnak az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a terrorizmus és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és az ezek elleni küzdelem céljából a pénzügyi üzenetadatoknak az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma rendelkezésére bocsátásáról szóló megállapodásról folytatott tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló, a Tanácshoz intézett ajánlásáról (B7-0243/2010/rev.2),

- Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a SWIFT-ről (B7-0260/2010).

Szavazás: 2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.53. pont.


11. Utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Utas-nyilvántartási adatállomány (PNR)

A vita időpontja: 2010.04.21 (2010.4.21-i jegyzőkönyv 6. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, az S&D képviselőcsoport nevében, Axel Voss és Simon Busuttil, a PPE képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat és Cornelis de Jong, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az utas-nyilvántartási adatokra (PNR) vonatkozó megállapodásokra irányuló tárgyalások megkezdéséről az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával (B7-0244/2010/rev.2).

Szavazás: 2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.54. pont.


12. A cianidos bányászati technológiák alkalmazásának tilalma (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0035/2010) felteszi: János Áder és László Tőkés, a PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A cianidos bányászati technológiák betiltása az EU-ban (B7-0206/2010)

A vita időpontja: 2010.04.21 (2010.4.21-i jegyzőkönyv 7. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis és Zuzana Roithová, a PPE képviselőcsoport nevében, a cianidos bányászati technológiák általános betiltásáról az EU-ban (B7-0238/2010),

- Daciana Octavia Sârbu és Csaba Sándor Tabajdi, az S&D képviselőcsoport nevében, a cianidos bányászati technológiák általános betiltásáról az EU-ban (B7-0239/2010),

- Chris Davies, az ALDE képviselőcsoport nevében, a cianidos bányászati technológiák betiltásáról az EU-ban (B7-0240/2010),

- Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira és Jiří Maštálka, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a cianidos bányászati technológiák általános betiltásáról az EU-ban (B7-0241/2010).

Szavazás: 2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.55. pont.


13. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

A vitákra a 2010. áprilisi II. ülésen került sor (a 2010.4.19-i, 2010.4.20-i és 2010.4.21-i ülések jegyzőkönyvei).

°
° ° °

Az elnök közli, hogy tegnapi találkozóján az Európai Parlament elnökével, Jerzy Buzekkel és a Tanács soros elnökével, José Luis Zapateroval megállapodtak arról, hogy alaposabban elemezni kell a Tanács mentesítésére vonatkozó határozatot. Az elnök ezért javasolja, hogy erről a napirendi pontról egy későbbi ülésen szavazzanak.

Felszólal: Martin Schulz, az S&D képviselőcsoport nevében támogatja a javaslatot, Bart Staes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében ellenzi azt, továbbá Ryszard Czarnecki (előadó).

A Parlament elfogadja a javaslatot.


13.1. A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés és csalás elleni küzdelem (átdolgozás) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2009)0427 - C7-0165/2009- 2009/0118(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0091)


13.2. A közös hozzáadottértékadó-rendszer módosítása a számlázás szabályai tekintetében* (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázás szabályai tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2009)0021 - C6-0078/2009- 2009/0009(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: David Casa (A7-0065/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0092)


13.3. Miloslav Ransdorf képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Miloslav Ransdorf mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről - Jogi Bizottság. Előadó: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0093)


13.4. 2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Bíróság (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság [SEC(2009)1089 - C7-0175/2009- 2009/2071(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0094)

Az elszámolás lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.5. 2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Számvevőszék (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [SEC(2009)1089 - C7-0176/2009- 2009/2072(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0095)

Az elszámolás lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.6. 2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, az európai ombudsman (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai Ombudsman [SEC(2009)1089 - C7-0179/2009- 2009/2075(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0096)

Az elszámolás lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.7. 2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, az európai adatvédelmi biztos (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai Adatvédelmi Biztos [SEC(2009)1089 - C7-0180/2009- 2009/2076(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0097)

Az elszámolás lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.8. 2008. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0188/2009- 2009/2117(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0098)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.9. 2008. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ CEDEFOP (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0181/2009- 2009/2110(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0099)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.10. 2008. évi mentesítés: Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0201/2009- 2009/2130(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0100)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.11. 2008. évi mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Újjáépítési Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0183/2009- 2009/2112(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0101)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.12. 2008. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0193/2009- 2009/2122(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0102)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.13. 2008. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0195/2009- 2009/2124(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0103)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.14. 2008. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0202/2009- 2009/2131(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0104)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.15. 2008. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0186/2009- 2009/2115(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0105)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.16. 2008. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0106)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.17. 2008. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0185/2009- 2009/2114(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0107)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.18. 2008. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0189/2009- 2009/2118(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0108)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.19. 2008. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0192/2009- 2009/2121(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0109)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.20. 2008. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0196/2009- 2009/2125(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0110)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.21. 2008. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0197/2009- 2009/2126(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0111)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.22. 2008. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0191/2009- 2009/2120(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0112)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.23. 2008. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0187/2009- 2009/2116(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0113)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.24. 2008. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0114)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.25. 2008. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvány 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0182/2009- 2009/2111(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0115)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.26. 2008. évi mentesítés: EUROJUST (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0190/2009- 2009/2119(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0116)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.27. 2008. évi mentesítés: Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0117)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.28. 2008. évi mentesítés: FRONTEX (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0199/2009- 2009/2128(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0118)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.29. 2008. évi mentesítés: Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatósága 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0200/2009- 2009/2129(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0119)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.30. 2008. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0261/2009- 2009/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0120)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.31. 2008. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0262/2009- 2009/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0121)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.32. Hordozható nyomástartó berendezések ***I (szavazás)

Jelentés a hordozható nyomástartó berendezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2009)0482 - C7-0161/2009- 2009/0131(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Brian Simpson (A7-0101/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0122)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0122)


13.33. Légiközlekedés-védelmi díjak ***I (szavazás)

Jelentés a légiközlekedés-védelmi díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0123)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0123)


13.34. A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatások (átdolgozás) ***I (szavazás)

Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - . Előadó: Brian Simpson (A7-0030/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0124)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0124)


13.35. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések tekintetében történő módosítása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0125)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0125)


13.36. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslata a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól (B7-0221/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0126)

Felszólalások

- Takis Hadjigeorgiou indokolja az 1. módosítás visszavonását.


13.37. A jogalkotási felhatalmazás hatásköre (szavazás)

Jelentés a jogalkotási felhatalmazás hatásköréről [2010/2021(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: József Szájer (A7-0110/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0127)


13.38. Javaslatok és stratégiai célkitűzések az Európai Unió tengeri szállítási politikájának vonatkozásában a 2018-ig terjedő időszakra (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018-ig terjedő időszakra szóló tengeri szállítási politikájára vonatkozó javaslatokról és stratégiai célkitűzésekről [2009/2095(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0128)


13.39. Europeana – a fejlesztés következő szakasza (szavazás)

Jelentés: Europeana - a fejlesztés következő szakasza [2009/2158(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtották az alábbi képviselőcsoportok: PPE, S&D, ALDE és Verts/ALE)

Elfogadva (P7_TA(2010)0129)


13.40. A 2006-2010-es időszakra szóló állatjóléti cselekvési terv értékelése és elemzése (szavazás)

Jelentés a 2006–2010-es időszakra szóló állatjóléti cselekvési terv értékeléséről és elemzéséről [(2009/2202(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0130)


13.41. Uniós mezőgazdaság és éghajlatváltozás (szavazás)

Jelentés az európai uniós mezőgazdaságról és az éghajlatváltozásról [2009/2157(INI)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0131)


13.42. Gazdálkodás a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken: állapotfelmérés (szavazás)

Jelentés a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken folytatott gazdálkodásról: állapotfelmérés [2009/2156(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0132)


13.43. Új digitális menetrend Európa számára: 2015.eu (szavazás)

Jelentés az új digitális menetrendről Európa számára: 2015.eu [2009/2225(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0133)


13.44. 2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, III. szakasz, Bizottság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [SEC(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

1. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0134)

2. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0134)

3. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0134)

4. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0134)

5. HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0134)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0134)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

Felszólalások

- Ingeborg Gräßle a szavazás előtt technikai jellegű pontosítást javasol és Bogusław Liberadzki (előadó).


13.45. 2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, a 7., 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap (EFA) (szavazás)

Jelentés a hetedik, nyolcadik, kilencedik és tízedik Európai Fejlesztési Alap 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0135)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0135)

Az elszámolás lezárását ezzel jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.46. 2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [SEC(2009)1089 - C7-0173/2009- 2009/2069(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A7-0095/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0136)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0136)

Az elszámolás lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

Felszólalások

- Edit Herczog, az S&D képviselőcsoport nevében szóbeli módosítást nyújt be a 6. módosítás első részéhez, és Alexander Graf Lambsdorff e szóbeli módosítás megszavazásáról (Az elnök megerősíti, hogy a 6. módosítást a szóban módosított formájában bocsátották szavazásra.).


13.47. 2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [SEC(2009)1089 - C7-0177/2009- 2009/2073(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0137)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0137)

Az elszámolás lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.48. 2008. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Régiók Bizottsága (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [SEC(2009)1089 - C7-0178/2009- 2009/2074(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7.TA(2010)0138)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0138)

Az elszámolás lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.49. 2008. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzügyi irányítása és ellenőrzése (szavazás)

Jelentés a 2008-as mentesítésről: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 49. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0139)

Az elszámolás lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).


13.50. 2008. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [SEC(2009)1089 - C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 50. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0140)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0140)

Az elszámolás lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1b) bekezdését).


13.51. A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia (szavazás)

Jelentés a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról [2009/2213(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0141)


13.52. EU–Kanada csúcstalálkozó (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0233/2010, B7-0234/2010 és B7-0235/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0233/2010

(amely a B7-0233/2010, B7-0234/2010 és B7-0235/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elisabeth Jeggle, a PPE képviselőcsoport nevében
Ioan Enciu, az S&D képviselőcsoport nevében
Wolf Klinz, az ALDE képviselőcsoport nevében
Philip Bradbourn, az ECR képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2010)0142)


13.53. SWIFT (szavazás)

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2010. május 5. (2010.5.5-i jegyzőkönyv 10. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0243/2010 és B7-0260/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0143)

(A B7-0260/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

- Jan Philipp Albrecht, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a 8. módosítás tartalmáról és ugyane kérdésről Jeanine Hennis-Plasschaert, szerző és Rui Tavares.


13.54. Utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) (szavazás)

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2010. május 5. (2010.5.5-i jegyzőkönyv 11. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0244/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0144)


13.55. A cianidos bányászati technológiák alkalmazásának tilalma (szavazás)

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2010. május 5. (2010.5.5-i jegyzőkönyv 12. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 és B7-0241/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0238/2010

(amely a B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 és B7-0241/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová és Alajos Mészáros, a PPE képviselőcsoport nevében
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis és Csaba Sándor Tabajdi, az S&D képviselőcsoport nevében
Chris Davies és Renate Weber, az ALDE képviselőcsoport nevében
Michail Tremopoulos, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Edvard Kožušník, az ECR képviselőcsoport nevében
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka és Nikolaos Chountis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2010)0145)


14. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

16. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatban ítéli el egy nemzetközi emberi jogi megfigyelőcsoport tagjai, Betty Cariño Trujillo és Jyri Antero Jaakkola 2010. április 27-i meggyilkolását Mexikóban.

Felidézi továbbá, hogy látogatást tett az Egyesült Államokban, ahol felavatta az Európai Parlament összekötő irodáját a Kongresszusban.

Emlékeztet, hogy a Schuman-nyilatkozat 60. évfordulója alkalmából május 8-án és 9-én nyílt napokat fognak rendezni Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban.


17. A Szerződések felülvizsgálata - Az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések - Határozat a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívásának mellőzéséről az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések tekintetében (vita)

Jelentés az Európai Parlamentnek a 2009–2014-es parlamenti ciklus hátralévő részére érvényes összetételével kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv-tervezetéről: az Európai Parlament véleménye (az EU-Szerződés 48. cikkének (3) bekezdése) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

Ajánlás a Szerződéseknek az Európai Parlament összetételét érintő átmeneti intézkedésekkel kapcsolatos módosítása céljából felállítandó konvent összehívásának mellőzéséről szóló európai tanácsi javaslatról [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

Íñigo Méndez de Vigo előterjeszti a jelentést és az ajánlást.

Felszólal: Diego López Garrido (a Tanács soros elnöke) és Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Carlo Casini, a PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, az S&D képviselőcsoport nevében, Andrew Duff, az ALDE képviselőcsoport nevében, Gerald Häfner, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, az ECR képviselőcsoport nevében, Søren Bo Søndergaard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Morten Messerschmidt, az EFD képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, és Mario Mauro.

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

Felszólal: Matthias Groote, Sandrine Bélier, Trevor Colman, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume és Zita Gurmai.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Constance Le Grip, Karin Kadenbach, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Milan Zver és Seán Kelly.

Felszólal: Diego López Garrido, Maroš Šefčovič és Íñigo Méndez de Vigo.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.6-i jegyzőkönyv 7.1. pont és 2010.5.6-i jegyzőkönyv 7.2. pont .


ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

18. Az euróövezet állam- és kormányfői 2010. május 7-i csúcstalálkozójának előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az euróövezet állam- és kormányfői 2010. május 7-i csúcstalálkozójának előkészítése

Diego López Garrido (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a PPE képviselőcsoport nevében, Maria Badia i Cutchet, az S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Derk Jan Eppink, az ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, az EFD képviselőcsoport nevében, Barry Madlener, független, és Stavros Lambrinidis, Nikolaos Salavrakos felszólalásával kapcsolatosan.

Az elnök szolidaritásáról biztosítja a görög népet.

A napirendi pontot lezárják.


ELNÖKÖL: Isabelle DURANT
alelnök

19. Európa 2020 - új európai munkahely-teremtési és növekedési stratégia (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Európa 2020 - új európai munkahely-teremtési és növekedési stratégia

Diego López Garrido (a Tanács soros elnöke), José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Corien Wortmann-Kool, a PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, az S&D képviselőcsoport nevében, Lena Ek, az ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michał Tomasz Kamiński, az ECR képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, az EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Gunnar Hökmark és Marita Ulvskog.

ELNÖKÖL: Libor ROUČEK
alelnök

Felszólal: Wolf Klinz, Emilie Turunen, Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Herbert Reul, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Cornelis de Jong, Mara Bizzotto, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Joe Higgins, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Pilar del Castillo Vera, Jo Leinen, Mirosław Piotrowski, Danuta Maria Hübner, Kader Arif, Richard Seeber, Silvia-Adriana Ţicău, Enikő Győri és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, John Bufton, Piotr Borys, Monika Flašíková Beňová és Krisztina Morvai.

Felszólal: Diego López Garrido.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság tagja).

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.

(A 19.25-kor megszakított ülést 19.30-kor folytatják.)


20. Az Európai Unió az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Unió az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás

Diego López Garrido (a Tanács soros elnöke) és Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marietta Giannakou, a PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, az S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, az ECR képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, és Kinga Gál.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Monika Flašíková Beňová, Marek Henryk Migalski, Angelika Werthmann, Rafał Trzaskowski és Csaba Sógor.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski és Georgios Papanikolaou.

Felszólal: Diego López Garrido és Viviane Reding.

A vitát berekesztik.


21. Elektromos járművek (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Elektromos járművek

Diego López Garrido (a Tanács soros elnöke) és Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Pilar del Castillo Vera, a PPE képviselőcsoport nevében, Teresa Riera Madurell, az S&D képviselőcsoport nevében, Jorgo Chatzimarkakis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Edvard Kožušník, az ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laurence J.A.J. Stassen, független, Ivo Belet, Judith A. Merkies és Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Mario Pirillo, Maria Da Graça Carvalho, Bernd Lange, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian és Artur Zasada.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alfredo Pallone, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira, Jaroslav Paška és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Diego López Garrido és Antonio Tajani.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Teresa Riera Madurell és Judith A. Merkies, az S&D képviselőcsoport nevében, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho és Jean-Pierre Audy, a PPE képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, az ALDE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger és Michail Tremopoulos, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében; Giles Chichester, Konrad Szymański és Evžen Tošenovský, az ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az elektromos járművekről (B7-0261/2010/rev.2)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.6-i jegyzőkönyv 7.4. pont .


22. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Tiziano Motti, Gabriel Mato Adrover, Daciana Octavia Sârbu, Cristian Silviu Buşoi, João Ferreira, Trevor Colman, Angelika Werthmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Charalampos Angourakis, Chrysoula Paliadeli, Ilda Figueiredo, Alan Kelly, Kristian Vigenin, Csanád Szegedi, Alexander Mirsky, Iuliu Winkler, Corina Creţu, Kriton Arsenis, Elisabeth Köstinger, Krisztina Morvai, Adam Gierek és Dimitar Stoyanov.


23. A gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0044/2010) felteszi: Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle és Kyriacos Triantaphyllides, az IMCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: A fogyasztói érdekek garantálása a gépjármű-ágazatra vonatkozó versenyszabályok tekintetében a belső piacon (B7-0209/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0047/2010) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet (B7-0210/2010)

Theodor Dumitru Stolojan (a szerző helyettese) és Malcolm Harbour kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Joaquín Almunia (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Othmar Karas, a PPE képviselőcsoport nevében, Olle Ludvigsson, az S&D képviselőcsoport nevében, Cristian Silviu Buşoi, az ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, az ECR képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, Frank Engel, Silvia-Adriana Ţicău, Sari Essayah és Othmar Karas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paul Rübig, Seán Kelly és Jaroslav Paška.

Felszólal: Joaquín Almunia.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendeletről (B7-0245/2010),

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.6-i jegyzőkönyv 7.5. pont .


24. Bizottsági közlemény: „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” (vita)

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Fellépés a rák ellen: európai partnerség [2009/2103(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

Alojz Peterle előterjeszti a jelentést.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

Felszólal: Gilles Pargneaux, az S&D képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kartika Tamara Liotard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, az EFD képviselőcsoport nevében, és Claudiu Ciprian Tănăsescu, független, Edite Estrela és Elena Oana Antonescu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Olga Sehnalová, Pat the Cope Gallagher, Angelika Werthmann, Seán Kelly és Krisztina Morvai.

Felszólal: John Dalli és Alojz Peterle.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.6-i jegyzőkönyv 7.6. pont .


25. Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az energiahatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében (rövid ismertetés)

Jelentés az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásáról az energiahatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében [2009/2228(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

Patrizia Toia rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2010.5.6-i jegyzőkönyv 7.7. pont .


26. A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2008. évi éves jelentés (rövid ismertetés)

Jelentés a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló, 2008. évi éves jelentésről [2009/2167(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

Andrea Cozzolino rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei és Seán Kelly.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2010.5.6-i jegyzőkönyv 7.9. pont .


27. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 440.571/OJJE).


28. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.55-kor berekesztik.

Klaus Welle

Libor Rouček

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McCarthy, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. melléklet - A rák elleni küzdelem az Európai Unióban (írásbeli nyilatkozat)

Az Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg által benyújtott, 0071/2009. számú írásbeli nyilatkozat a rák elleni küzdelemről az Európai Unióban, melyet 381 képviselő írt alá:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Rachida Dati, Mário David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Esther de Lange, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Isabella Lövin, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Heide Rühle, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat