Index 
Proces-verbal
PDF 289kWORD 228k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Comunicarea Preşedintelui
 4.Componenţa comisiilor
 5.Depunere de documente
 6.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 7.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 8.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 9.Ordinea lucrărilor
 10.SWIFT (propuneri de rezoluţie depuse)
 11.Registrul cu numele pasagerilor (PNR) (propuneri de rezoluţie depuse)
 12.Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (propuneri de rezoluţie depuse)
 13.Votare
  
13.1.Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.2.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.3.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare lui Miloslav Ransdorf (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.4.Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Justiţie (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.5.Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Conturi (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.6.Descărcarea de gestiune 2008: Ombudsmanul European (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.7.Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.8.Descărcarea de gestiune 2008: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.9.Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.10.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.11.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.12.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.13.Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.14.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.15.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Mediu (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.16.Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.17.Descărcarea de gestiune 2008: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.18.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Medicamente (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.19.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.20.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.21.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.22.Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană de Formare (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.23.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.24.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia de Aprovizionare a Euratom (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.25.Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.26.Descărcarea de gestiune 2008: EUROJUST (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.27.Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.28.Descărcarea de gestiune 2008: FRONTEX (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.29.Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.30.Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.31.Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună SESAR (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.32.Echipamentele sub presiune transportabile ***I (vot)
  
13.33.Tarifele de securitate aviatică ***I (vot)
  
13.34.Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) ***I (vot)
  
13.35.Dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în ceea ce priveşte simplificarea anumitor cerinţe şi anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară ***I (vot)
  
13.36.Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare (vot)
  
13.37.Competenţa de delegare legislativă (vot)
  
13.38.Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 (vot)
  
13.39.Europeana – etapele următoare (vot)
  
13.40.Evaluarea şi analizarea planului de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (vot)
  
13.41.Agricultura în UE şi schimbările climatice (vot)
  
13.42.Agricultura din zonele cu handicapuri naturale: un bilanţ de sănătate special (vot)
  
13.43.O nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu (vot)
  
13.44.Descărcarea de gestiune 2008: Comisia (vot)
  
13.45.Descărcarea de gestiune 2008: al şaptelea, al optulea, al nouălea şi al zecelea Fond european de dezvoltare (FED) (vot)
  
13.46.Descărcarea de gestiune 2008: Parlamentul European (vot)
  
13.47.Descărcarea de gestiune 2008: Comitetul Economic şi Social European (vot)
  
13.48.Descărcarea de gestiune 2008: Comitetul Regiunilor (vot)
  
13.49.Descărcarea de gestiune 2008: performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE (vot)
  
13.50.Descărcarea de gestiune 2008: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (vot)
  
13.51.Strategia UE în relaţiile cu America Latină (vot)
  
13.52.Reuniunea la nivel înalt UE - Canada (vot)
  
13.53.SWIFT (vot)
  
13.54.Registrul cu numele pasagerilor (PNR) (vot)
  
13.55.Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (vot)
 14.Explicaţii privind votul
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 16.Declaraţiile Preşedintelui
 17.Revizuirea tratatelor - Măsuri tranzitorii privind componenţa Parlamentului European - Decizia de a nu convoca o Convenţie pentru revizuirea tratatelor referitor la măsurile tranzitorii privind componenţa Parlamentului European (dezbatere)
 18.Pregătirea summitului şefilor de stat şi de guvern din zona euro din 7 mai 2010 (dezbatere)
 19.Europa 2020 - noua Strategie europeană pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere (dezbatere)
 20.Acord de aderare al Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (dezbatere)
 21.Autovehiculele electrice (dezbatere)
 22.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Regulamentul privind exceptarea pe categorii a autovehiculelor (dezbatere)
 24.Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat european (dezbatere)
 25.Mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon (prezentare succintă)
 26.Protecţia intereselor financiare ale Comunităților – Lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2008 (prezentare succintă)
 27.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 28.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Lupta împotriva cancerului la sân în cadrul Uniunii Europene (declaraţie scrisă)


PARLAMENTUL EUROPEAN

SESIUNEA 2010 - 2011

Şedinţele din 5 şi 6 mai 2010

BRUXELLES

PROCES-VERBAL

MIERCURI 5 MAI 2010

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 13.35.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


3. Comunicarea Preşedintelui

Preşedintele a semnalat prezenţa în hemiciclu, în mod excepţional, a unei echipe de tehnicieni, în scopul realizării unui film care va face parte dintr-o expoziţie referitoare la lucrările Parlamentului European, care se va deschide în curând în noul Centru pentru vizitatori din Bruxelles.


4. Componenţa comisiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE următoarele cereri de numire:

BUDG: Giovanni La Via în locul lui Sergio Paolo Francesco Silvestris

AGRI: Sergio Paolo Francesco Silvestris în locul lui Giovanni La Via

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


5. Depunere de documente

Următoarele rapoarte au fost depuse de către comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare de asistență macrofinanciară Ucrainei (COM(2009)0580 - C7-0277/2009 - 2009/0162(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0058/2010)

- Raport referitoare la Raportul anual al Băncii Europene de Investiţii pentru 2008 (2009/2166(INI)) - CONT - Raportor: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

- Raport referitor la proiectul de protocol de modificare a Protocolului nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii cu privire la componenţa Parlamentului European pentru restul legislaturii 2009-2014: avizul Parlamentului European (articolul 48 alineatul (3) din Tratatul UE) (17196/2009 - C7-0001/2010 - 2009/0813(NLE)) - AFCO - Raportor: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0115/2010)

- Recomandare referitoare la propunerea Consiliului European de a nu convoca Convenţia pentru revizuirea tratatelor în ceea ce priveşte dispoziţiile tranzitorii privind componenţa Parlamentului European (17196/2009 - C7-0002/2010 - 2009/0814(NLE)) - AFCO - Raportor: Íñigo Méndez De Vigo (A7-0116/2010)

- Raport referitor la mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon (2009/2228(INI)) - ITRE - Raportoare: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

- Raport referitor la Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat european (2009/2103(INI)) - ENVI - Raportor: Alojz Peterle (A7-0121/2010)


6. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-0044/2010) adresată de Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle şi Kyriacos Triantaphyllides, în numele Comisiei IMCO, Comisiei: Asigurarea interesului consumatorilor în normele din domeniul concurenței aplicabile sectorului autovehiculelor de pe piața internă (B7-0209/2010)

- (O-0047/2010) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor (B7-0210/2010)

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură):

- Thomas Ulmer, Markus Pieper şi Herbert Reul, privind „Google Street View” (0033/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen şi Jill Evans, privind instituirea zilei de 22 mai ca Ziua europeană împotriva obezității (0034/2010),

- Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms şi Alejo Vidal-Quadras, privind introducerea unor facturi pentru consumul de energie inteligibile și standardizate la nivel european (0035/2010),

- Vilija Blinkevičiūtė, privind violența împotriva copiilor (0036/2010),

- Jiří Maštálka şi Alfreds Rubiks, privind necesitatea prevenirii conflictelor etnopolitice în Europa (0037/2010),

- Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer şi Philippe Juvin, privind drepturile femeilor în Iran (0038/2010),

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu şi Graham Watson, privind sprijinirea cetățenilor europeni tineri și vârstnici în găsirea unui loc de muncă (0039/2010).


7. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Acord între Comunitatea Europeană şi Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare aferente Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007 - 2013,

- Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei.


8. Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune februarie I şi II 2010 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


9. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi pentru perioada de sesiune mai I (PE 440.571/PDOJ) a fost distribuit. De comun acord cu grupurile politice, Preşedintele a propus următoarele modificări ale ordinii de zi (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Miercuri 5 mai 2010

1. Dezbaterea comună privind cele două rapoarte Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010 şi A7-0116/2010) privind componenţa Parlamentului European (punctele 18 şi 19 din PDOJ) a fost înscris la punctul întâi din ordinea de zi, după votare.

2. Declaraţiile Consiliului şi Comisiei privind pregătirea summitului şefilor de stat şi de guvern din zona euro din 7 mai (fără depunere de propuneri de rezoluţii) au fost înscrise la punctul al doilea, cu intervenţia unui singur vorbitor din partea fiecărui grup politic (fără procedura „catch-the-eye”).

3. Titlul declaraţiilor Consiliului şi Comisiei privind standardizarea autovehiculelor electrice a fost modificat după cum urmează:

„Declaraţiile Consiliului şi Comisiei privind autovehiculele electrice”.

4. Raportul Vittorio Prodi (A7-0057/2010) nu va face obiectul unei scurte prezentări (punctul 45 din PDOJ), ci a fost înscris direct pentru votarea de joi.

Joi 6 mai 2010

1. Votarea privind raportul Vital Moreira referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare de asistență macrofinanciară Ucrainei (A7-0058/2010) (punctul 24 din PDOJ) se amână pentru perioada de sesiune mai II.

2. Votarea privind propunerea de rezoluţie referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de stabilire a orientărilor referitoare la crearea unui mecanism de compensare între operatorii de sisteme de transport şi a unei abordări comune privind reglementarea referitoare la stabilirea taxelor pentru transport (punctul 51 din PDOJ) a fost retras de pe ordinea de zi.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


10. SWIFT (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: SWIFT

Dezbaterea a avut loc la 21.04.2010 (punctul 5 al PV din 21.4.2010).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Jeanine Hennis-Plasschaert, în numele Grupului ALDE, Birgit Sippel şi Stavros Lambrinidis, în numele Grupului S&D, Ernst Strasser şi Simon Busuttil, în numele Grupului PPE şi Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, privind Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a deschiderii negocierilor dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii pentru un acord internaţional prin care să se pună la dispoziţia Departamentului de trezorerie al Statelor Unite ale Americii datele din mesageria financiară în scopul prevenirii şi al combaterii terorismului şi a finanţării terorismului B7-0243/2010/rev.2),

- Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la SWIFT (B7-0260/2010).

Vot: punctul 13.53 al PV din 5.5.2010.


11. Registrul cu numele pasagerilor (PNR) (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Registrul cu numele pasagerilor (PNR)

Dezbaterea a avut loc la 21.04.2010 (punctul 6 al PV din 21.4.2010).

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Axel Voss şi Simon Busuttil, în numele Grupului PPE, Jan Philipp Albrecht şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat şi Cornelis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada (B7-0244/2010/rev.2).

Vot: punctul 13.54 al PV din 5.5.2010.


12. Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (propuneri de rezoluţie depuse)

Întrebare orală (O-0035/2010) adresată de János Áder şi László Tőkés, în numele Grupului PPE, Comisiei: Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianură în UE (B7-0206/2010)

Dezbaterea a avut loc la 21.04.2010 (punctul 7 al PV din 21.4.2010).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis şi Zuzana Roithová, în numele Grupului PPE, referitoare la interzicerea generală a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în UE (B7-0238/2010),

- Daciana Octavia Sârbu şi Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului S&D, referitoare la interzicerea generală a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în UE (B7-0239/2010),

- Chris Davies, în numele Grupului ALDE, referitoare la interzicerea generală a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianură în UE (B7-0240/2010),

- Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira şi Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la interzicerea generală a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în UE (B7-0241/2010).

Vot: punctul 13.55 al PV din 5.5.2010.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

Dezbaterile au avut loc în cadrul sesiunii aprilie II 2010 (PV din 19.4.2010, PV din 20.4.2010, PV din 21.4.2010).

°
° ° °

Preşedintele a comunicat că în cursul reuniunii de ieri dintre Preşedintele Parlamentului European Jerzy Buzek şi Preşedintele în exerciţiu al Consiliului José Luis Zapatero, s-a ajuns la un acord privind necesitatea unei examinări mai aprofundate a deciziei privind descărcarea de gestiune pentru Consiliu. Preşedintele a propus, prin urmare, amânarea pentru o perioadă de sesiune ulterioară a votării acestui punct.

Au intervenit: Martin Schulz, în numele Grupului S&D, în favoarea acestei propuneri, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, contra propunerii, şi Ryszard Czarnecki (raportor).

Parlamentul a aprobat propunerea.


13.1. Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) [COM(2009)0427 - C7-0165/2009- 2009/0118(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0091)


13.2. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea [COM(2009)0021 - C6-0078/2009- 2009/0009(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: David Casa (A7-0065/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0092)


13.3. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare lui Miloslav Ransdorf (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Miloslav Ransdorf - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0093)


13.4. Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Justiţie (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea IV - Curtea de Justiţie [SEC(2009)1089 - C7-0175/2009- 2009/2071(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0094)

Închiderea conturilor a fost aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.5. Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Conturi (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, secțiunea V – Curtea de Conturi [SEC(2009)1089 - C7-0176/2009- 2009/2072(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0095)

Închiderea conturilor a fost aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.6. Descărcarea de gestiune 2008: Ombudsmanul European (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea VIII - Ombudsmanul European [SEC(2009)1089 - C7-0179/2009- 2009/2075(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0096)

Închiderea conturilor a fost aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.7. Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor [SEC(2009)1089 - C7-0180/2009- 2009/2076(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0097)

Închiderea conturilor a fost aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.8. Descărcarea de gestiune 2008: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0188/2009- 2009/2117(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0098)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.9. Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0181/2009- 2009/2110(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0099)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.10. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0201/2009- 2009/2130(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0100)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.11. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Reconstrucție aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0183/2009- 2009/2112(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0101)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.12. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0193/2009- 2009/2122(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0102)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.13. Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0195/2009- 2009/2124(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0103)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.14. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0202/2009- 2009/2131(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0104)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.15. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Mediu (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0186/2009- 2009/2115(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0105)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.16. Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0194/2009- 2009/2123(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0106)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.17. Descărcarea de gestiune 2008: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0185/2009- 2009/2114(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0107)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.18. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Medicamente (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0189/2009- 2009/2118(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0108)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.19. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0192/2009- 2009/2121(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0109)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.20. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0196/2009- 2009/2125(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0110)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.21. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0197/2009- 2009/2126(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0111)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.22. Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană de Formare (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0191/2009- 2009/2120(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0112)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.23. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0187/2009- 2009/2116(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0113)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.24. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia de Aprovizionare a Euratom (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0203/2009- 2009/2132(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0114)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.25. Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0182/2009- 2009/2111(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0115)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.26. Descărcarea de gestiune 2008: EUROJUST (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0190/2009- 2009/2119(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0116)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.27. Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0184/2009- 2009/2113(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0117)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.28. Descărcarea de gestiune 2008: FRONTEX (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0199/2009- 2009/2128(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0118)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.29. Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0200/2009- 2009/2129(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0119)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.30. Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0261/2009- 2009/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0120)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.31. Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună SESAR (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0262/2009- 2009/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNERE DE DECIZIE ŞI PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0121)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.32. Echipamentele sub presiune transportabile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile [COM(2009)0482 - C7-0161/2009- 2009/0131(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Brian Simpson (A7-0101/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0122)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0122)


13.33. Tarifele de securitate aviatică ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind tarifele de securitate aviatică [COM(2009)0217 - C7-0038/2009- 2009/0063(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0123)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0123)


13.34. Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare) [COM(2009)0391 - C7-0111/2009- 2009/0110(COD)] - . Raportor: Brian Simpson (A7-0030/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 34)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0124)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0124)


13.35. Dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în ceea ce priveşte simplificarea anumitor cerinţe şi anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 referitor la anumite dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară [COM(2009)0384 - C7-0003/2010- 2009/0107(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2010)0125)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0125)


13.36. Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare (vot)

Propunere a Conferinţei Preşedinţilor referitoare la consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare (B7-0221/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0126)

Intervenţii

- Takis Hadjigeorgiou pentru a explica retragerea amendamentului 1.


13.37. Competenţa de delegare legislativă (vot)

Raport referitor la delegarea puterii legislative [2010/2021(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A7-0110/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0127)


13.38. Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 (vot)

Raport referitor la obiectivele strategice şi la recomandările pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 [2009/2095(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0128)


13.39. Europeana – etapele următoare (vot)

Raport referitor la „Europeana - etapele următoare” [2009/2158(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 39)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de grupurile PPE, S&D, ALDE şi Verts/ALE)

Adoptat (P7_TA(2010)0129)


13.40. Evaluarea şi analizarea planului de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (vot)

Raport referitor la evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 [(2009/2202(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 40)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0130)


13.41. Agricultura în UE şi schimbările climatice (vot)

Raport referitor la agricultura în UE şi schimbările climatice [2009/2157(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 41)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0131)


13.42. Agricultura din zonele cu handicapuri naturale: un bilanţ de sănătate special (vot)

Raport referitor la agricultura în zonele afectate de handicapuri naturale: un bilanț de sănătate special [2009/2156(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 42)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0132)


13.43. O nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu (vot)

O nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu [2009/2225(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 43)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0133)


13.44. Descărcarea de gestiune 2008: Comisia (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III – Comisia şi agenţiile executive [SEC(2009)1089 - C7-0172/2009- 2009/2068(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 44)

PROPUNERE DE DECIZIE N° 1

Adoptat (P7_TA(2010)0134)

PROPUNERE DE DECIZIE N° 2

Adoptat (P7_TA(2010)0134)

PROPUNERE DE DECIZIE N° 3

Adoptat (P7_TA(2010)0134)

PROPUNERE DE DECIZIEN° 4

Adoptat (P7_TA(2010)0134)

PROPUNERE DE DECIZIE N° 5

Adoptat (P7_TA(2010)0134)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0134)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).

Intervenţii

- Ingeborg Gräßle, înainte de votare, pentru a face o precizare de ordin tehnic, şi Bogusław Liberadzki (raportor).


13.45. Descărcarea de gestiune 2008: al şaptelea, al optulea, al nouălea şi al zecelea Fond european de dezvoltare (FED) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de al şaptelea, al optulea, al nouălea şi al zecelea Fond european de dezvoltare pentru exerciţiul financiar 2008 [COM(2009)0397 - C7-0171/2009- 2009/2077(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 45)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2010)0135)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0135)

Închiderea conturilor a fost, prin urmare, aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.46. Descărcarea de gestiune 2008: Parlamentul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, secțiunea I – Parlamentul European [SEC(2009)1089 - C7-0173/2009- 2009/2069(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A7-0095/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 46)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2010)0136)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0136)

Închiderea conturilor a fost aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).

Intervenţii

- Edit Herczog, în numele Grupului S&D, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 6, prima parte, şi Alexander Graf Lambsdorff privind votarea acestui amendament oral (Preşedintele i-a confirmat că amendamentul 6 a fost supus votului astfel cum a fost modificat oral).


13.47. Descărcarea de gestiune 2008: Comitetul Economic şi Social European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea VI – Comitetul Economic şi Social European [SEC(2009)1089 - C7-0177/2009- 2009/2073(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 47)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2010)0137)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0137)

Închiderea conturilor a fost aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.48. Descărcarea de gestiune 2008: Comitetul Regiunilor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea VII – Comitetul Regiunilor [SEC(2009)1089 - C7-0178/2009- 2009/2074(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 48)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2010)0138)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0138)

Închiderea conturilor a fost aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.49. Descărcarea de gestiune 2008: performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune 2008: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 49)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0139)

Închiderea conturilor a fost aprobată (a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de procedură).


13.50. Descărcarea de gestiune 2008: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2008 [SEC(2009)1089 - C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 50)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2010)0140)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0140)

Închiderea conturilor a fost amânată [a se vedea anexa VI articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură].


13.51. Strategia UE în relaţiile cu America Latină (vot)

Raport referitor la strategia UE în relaţiile cu America Latină [2009/2213(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 51)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0141)


13.52. Reuniunea la nivel înalt UE - Canada (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0233/2010, B7-0234/2010 şi B7-0235/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 52)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0233/2010

(care înlocuieşte B7-0233/2010, B7-0234/2010 şi B7-0235/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Elisabeth Jeggle, în numele Grupului PPE
Ioan Enciu, în numele Grupului S&D
Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE
Philip Bradbourn, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2010)0142)


13.53. SWIFT (vot)

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 5 mai 2010 (punctul 10 al PV din 5.5.2010).

Propuneri de rezoluţii B7-0243/2010 şi B7-0260/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 53)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0143)

(Propunerea de rezoluţie B7-0260/2010 a devenit caducă.)

Intervenţii

- Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, privind conţinutul amendamentului 8 şi, privind aceeaşi chestiune, Jeanine Hennis-Plasschaert, autoare, şi Rui Tavares.


13.54. Registrul cu numele pasagerilor (PNR) (vot)

Propunerea de rezoluţie a fost anunţată la 5 mai 2010 (punctul 11 al PV din 5.5.2010).

Propunere de rezoluţie B7-0244/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 54)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0144)


13.55. Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri (vot)

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 5 mai 2010 (punctul 12 al PV din 5.5.2010).

Propuneri de rezoluţii B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 şi B7-0241/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 55)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0238/2010

(care înlocuieşte B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010 şi B7-0241/2010):

depusă de următorii deputaţi:

János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithová şi Alajos Mészáros, în numele Grupului PPE
Daciana Octavia Sârbu, Kriton Arsenis şi Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului S&D
Chris Davies şi Renate Weber, în numele Grupului ALDE
Michail Tremopoulos, în numele Grupului Verts/ALE,
Edvard Kožušník, în numele Grupului ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, João Ferreira, Jiří Maštálka şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2010)0145)


14. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.


15. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată în mod regulat pe o perioadă de cel mult două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

16. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie în care a condamnat asasinarea membrilor unei echipe internaţionale de observatori ai drepturilor omului în Mexic, Betty Cariño Trujillo şi Jyri Antero Jaakkola, la 27 aprilie.

El a evocat, pe de altă parte, vizita efectuată în Statele Unite, în cadrul căreia a inaugurat Biroul de legătură al Parlamentului European pe lângă Congres.

El a reamintit că, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Declaraţiei Schuman, vor avea loc zile ale porţilor deschise, la 8 şi 9 mai, la Bruxelles, Luxemburg şi Strasbourg.


17. Revizuirea tratatelor - Măsuri tranzitorii privind componenţa Parlamentului European - Decizia de a nu convoca o Convenţie pentru revizuirea tratatelor referitor la măsurile tranzitorii privind componenţa Parlamentului European (dezbatere)

Raport referitor la proiectul de protocol de modificare a Protocolului nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii cu privire la componenţa Parlamentului European pentru restul legislaturii 2009-2014: avizul Parlamentului European (articolul 48 alineatul (3) din Tratatul UE) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

Recomandare referitoare la propunerea Consiliului European de a nu convoca Convenţia pentru revizuirea tratatelor în ceea ce priveşte dispoziţiile tranzitorii privind componenţa Parlamentului European [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

Íñigo Méndez de Vigo şi-a prezentat raportul şi recomandarea.

Au intervenit: Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Carlo Casini, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Søren Bo Søndergaard, în numele Grupului GUE/NGL, Morten Messerschmidt, în numele Grupului EFD, Bruno Gollnisch, neafiliat, şi Mario Mauro.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Matthias Groote, Sandrine Bélier, Trevor Colman, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume şi Zita Gurmai.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Constance Le Grip, Karin Kadenbach, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Milan Zver şi Seán Kelly.

Au intervenit: Diego López Garrido, Maroš Šefčovič şi Íñigo Méndez de Vigo.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 6.5.2010 şi punctul 7.2 al PV din 6.5.2010.


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

18. Pregătirea summitului şefilor de stat şi de guvern din zona euro din 7 mai 2010 (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea summitului şefilor de stat şi de guvern din zona euro din 7 mai 2010

Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Maria Badia i Cutchet, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Barry Madlener, neafiliat, şi Stavros Lambrinidis, acesta din urmă cu privire la intervenţia lui Nikolaos Salavrakos.

Preşedintele şi-a exprimat solidaritatea cu poporul grec.

Acest punct este închis.


A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

19. Europa 2020 - noua Strategie europeană pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Europa 2020 - noua Strategie europeană pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere

Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Lena Ek, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Gunnar Hökmark şi Marita Ulvskog.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Wolf Klinz, Emilie Turunen, Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Csanád Szegedi, Herbert Reul, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Cornelis de Jong, Mara Bizzotto, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Joe Higgins, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Pilar del Castillo Vera, Jo Leinen, Mirosław Piotrowski, Danuta Maria Hübner, Kader Arif, Richard Seeber, Silvia-Adriana Ţicău, Enikő Győri şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, John Bufton, Piotr Borys, Monika Flašíková Beňová şi Krisztina Morvai.

A intervenit Diego López Garrido.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

A intervenit Olli Rehn (membru al Comisiei).

Propunerile de rezoluţie, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

(Şedinţa, suspendată la 19.25, a fost reluată la 19.30.)


20. Acord de aderare al Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Acord de aderare al Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Viviane Reding (Vicepreşedintă a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Marietta Giannakou, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR, Krisztina Morvai, neafiliată, şi Kinga Gál.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Monika Flašíková Beňová, Marek Henryk Migalski, Angelika Werthmann, Rafał Trzaskowski şi Csaba Sógor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski şi Georgios Papanikolaou.

Au intervenit: Diego López Garrido şi Viviane Reding.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Autovehiculele electrice (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Autovehiculele electrice

Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE, Teresa Riera Madurell, în numele Grupului S&D, Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Edvard Kožušník, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen, neafiliată, Ivo Belet, Judith A. Merkies şi Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Mario Pirillo, Maria Da Graça Carvalho, Bernd Lange, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian şi Artur Zasada.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alfredo Pallone, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira, Jaroslav Paška şi Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit: Diego López Garrido şi Antonio Tajani.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Teresa Riera Madurell şi Judith A. Merkies, în numele Grupului S&D, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho şi Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE, Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, Michael Cramer, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Sandrine Bélier, Eva Lichtenberger şi Michail Tremopoulos, în numele Grupului Verts/ALE; Giles Chichester, Konrad Szymański şi Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la vehiculele electrice (B7-0261/2010/rev.1)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 6.5.2010.


22. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Tiziano Motti, Gabriel Mato Adrover, Daciana Octavia Sârbu, Cristian Silviu Buşoi, João Ferreira, Trevor Colman, Angelika Werthmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Charalampos Angourakis, Chrysoula Paliadeli, Ilda Figueiredo, Alan Kelly, Kristian Vigenin, Csanád Szegedi, Alexander Mirsky, Iuliu Winkler, Corina Creţu, Kriton Arsenis, Elisabeth Köstinger, Krisztina Morvai, Adam Gierek şi Dimitar Stoyanov.


23. Regulamentul privind exceptarea pe categorii a autovehiculelor (dezbatere)

Întrebare orală (O-0044/2010) adresată de Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle şi Kyriacos Triantaphyllides, în numele Comisiei IMCO, Comisiei: Asigurarea interesului consumatorilor în normele din domeniul concurenței aplicabile sectorului autovehiculelor de pe piața internă (B7-0209/2010)

Întrebare orală (O-0047/2010) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor (B7-0210/2010)

Theodor Dumitru Stolojan (supleant al autorului) şi Malcolm Harbour au dezvoltat întrebările orale.

Joaquín Almunia (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Olle Ludvigsson, în numele Grupului S&D, Cristian Silviu Buşoi, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, Bernd Lange, Frank Engel, Silvia-Adriana Ţicău, Sari Essayah şi Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, Seán Kelly şi Jaroslav Paška.

A intervenit Joaquín Almunia.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, referitoare la Regulament general de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor (B7-0245/2010),

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 6.5.2010.


24. Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat european (dezbatere)

Raport referitor la Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat european [2009/2103(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

Alojz Peterle şi-a prezentat raportul.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Anna Rosbach, în numele Grupului EFD, şi Claudiu Ciprian Tănăsescu, neafiliat, Edite Estrela şi Elena Oana Antonescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Olga Sehnalová, Pat the Cope Gallagher, Angelika Werthmann, Seán Kelly şi Krisztina Morvai.

Au intervenit: John Dalli şi Alojz Peterle.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 6.5.2010.


25. Mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon (prezentare succintă)

Raport referitor la mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon [2009/2228(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

Patrizia Toia face prezentarea.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Silvia-Adriana Ţicău.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 6.5.2010.


26. Protecţia intereselor financiare ale Comunităților – Lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2008 (prezentare succintă)

Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Comunităților și lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2008 [2009/2167(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

Andrea Cozzolino face prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei şi Seán Kelly.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 6.5.2010.


27. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 440.571/OJJE).


28. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.55.

Klaus Welle

Libor Rouček

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McCarthy, McClarkin, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Lupta împotriva cancerului la sân în cadrul Uniunii Europene (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă nr. 0071/2009, depusă de Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg privind lupta împotriva cancerului la sân în cadrul Uniunii Europene, semnată de 381 de deputaţi:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Antonio Cancian, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Rachida Dati, Mário David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Julie Girling, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Esther de Lange, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Isabella Lövin, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Tomasz Piotr Poręba, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Heide Rühle, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate