Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 maj 2010 - Bryssel

PROTOKOLL

TORSDAGEN DEN 6 MAJ 2010

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy