Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. maj 2010 - Bruxelles

2. Kirgisistan (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Kirgisistan

Forhandlingen havde fundet sted den 20.04.2010 (punkt 10 i protokollen af 20.4.2010).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Kirgisistan (B7-0246/2010)

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà og Lorenzo Fontana for EFD-Gruppen, om Kirgisistan (B7-0250/2010)

- Niccolò Rinaldi og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, om situationen i Kirgisistan (B7-0251/2010)

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański og Zbigniew Ziobro for ECR-Gruppen, om Kirgisistan (B7-0255/2010)

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella og Henri Weber for S&D-Gruppen, om situationen i Kirgisistan (B7-0256/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek og Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, om Kirgisistan (B7-0257/2010)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Kirgisistan (B7-0258/2010).

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 6.5.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik