Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. toukokuuta 2010 - Bryssel

2. Kirgisia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kirgisia

Keskustelu käytiin 20.4.2010 (istunnon pöytäkirja 20.4.2010, kohta 10).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0246/2010)

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Kirgisiasta (B7-0250/2010)

- Niccolò Rinaldi ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0251/2010)

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański ja Zbigniew Ziobro ECR-ryhmän puolesta Kirgisiasta (B7-0255/2010)

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella ja Henri Weber S&D-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0256/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek ja Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta Kirgisiasta (B7-0257/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0258/2010).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.5.2010, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö