Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 6. maj 2010 - Bruselj

2. Kirgizistan (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Kirgizistan

Razprava je potekala 20.4.2010 (točka 10 zapisnika z dne 20.4.2010).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Kirgizistanu (B7-0246/2010),

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà in Lorenzo Fontana v imenu skupine EFD, o Kirgizistanu (B7-0250/2010),

- Niccolò Rinaldi in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, o razmerah v Kirgizistanu (B7-0251/2010),

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański in Zbigniew Ziobro v imenu skupine ECR, o Kirgizistanu (B7-0255/2010),

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella in Henri Weber v imenu skupine S&D, o razmerah v Kirgizistanu (B7-0256/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek in Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, o Kirgizistanu (B7-0257/2010),

- Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Kirgizistanu (B7-0258/2010).

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 6.5.2010.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov