Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0247/2010

Разисквания :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Гласувания :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0157

Протокол
Четвъртък, 6 май 2010 г. - Брюксел

4. Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март

Olli Rehn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Gay Mitchell, от името на групата PPE, Thijs Berman, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins и Filip Kaczmarek.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda и Andrzej Grzyb.

Изказа се Olli Rehn.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, относно масовите жестокости в Jos, Нигерия (B7-0247/2010),

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt и Ana Gomes, от името на групата S&D, относно масовите жестокости в Jos, Нигерия (B7-0248/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно масовите жестокости в Нигерия (B7-0249/2010),

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro и Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, относно масовите жестокости в Jos, Нигерия (B7-0252/2010),

- Charles Goerens и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно масовите жестокости в Jos, Нигерия (B7-0253/2010),

- Mara Bizzotto и Fiorello Provera, от името на групата EFD, относно масовите жестокости в Jos, Нигерия, през януари и март 2010 г. (B7-0254/2010),

- Marie-Christine Vergiat и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, относно кръвопролитията в Нигерия (B7-0259/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 6.5.2010.

(Заседанието, прекъснато в 11.00 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 11.10 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност