Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2660(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0247/2010

Debatten :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Stemmingen :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0157

Notulen
Donderdag 6 mei 2010 - Brussel

4. Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart

Olli Rehn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, namens de PPE-Fractie, Thijs Berman, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins en Filip Kaczmarek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda en Andrzej Grzyb.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, over de massale gruweldaden in Jos, Nigeria (B7-0247/2010),

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, betreffende de massale gruweldaden in Jos, Nigeria (B7-0248/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over massale gruweldaden in Nigeria (B7-0249/2010),

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro en Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, over de massale gruweldaden in Jos, Nigeria (B7-0252/2010),

- Charles Goerens en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over de massale gruweldaden in Jos, Nigeria (B7-0253/2010),

- Mara Bizzotto en Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, over het massale geweld in Jos, Nigeria, in januari en maart (B7-0254/2010),

- Marie-Christine Vergiat en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over het bloedvergieten in Nigeria (B7-0259/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 6.5.2010.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.00 uur onderbroken en om 11.10 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid