Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2518(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0261/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0261/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2010 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0015
P7_TA(2010)0150

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες

7.4. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0261/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0150)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου