Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2152(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0057/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0057/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2010 - 7.8
CRE 06/05/2010 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0154

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες

7.8. Λευκή Βίβλος της Επιτροπής: "Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης" (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με θέμα «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» [2009/2152(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

Vittorio Prodi προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0154)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου