Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0247/2010

Разисквания :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Гласувания :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0157

Протокол
Четвъртък, 6 май 2010 г. - Брюксел

7.11. Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 и B7-0259/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0247/2010

(за замяна на B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 и B7-0253/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro и Cristian Dan Preda, от името на групата PPEThijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt и Ana Gomes, от името на групата S&D
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells и Fiona Hall, от името на групата ALDEBart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE
Peter van Dalen, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2010)0157)

(Предложенията за резолюции B7-0254/2010 и B7-0259/2010 отпадат.)

Изказвания

- Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, представи устно предложение за изменение след параграф 5, което беше одобрено.

- Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, представи устно предложение за изменение към параграф 7, което беше одобрено.

Правна информация - Политика за поверителност