Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2660(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0247/2010

Debatten :

PV 06/05/2010 - 4
CRE 06/05/2010 - 4

Stemmingen :

PV 06/05/2010 - 7.11
CRE 06/05/2010 - 7.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0157

Notulen
Donderdag 6 mei 2010 - Brussel

7.11. Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 en B7-0259/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0247/2010

(ter vervanging van B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 en B7-0253/2010):

ingediend door de volgende leden:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro en Cristian Dan Preda, namens de PPE-FractieThijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells en Fiona Hall, namens de ALDE-FractieBart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie
Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0157)

(Ontwerpresoluties B7-0254/2010 en B7-0259/2010 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

- Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, om een mondeling amendement in te dienen ter inlassing na paragraaf 5 dat in aanmerking werd genomen.

- Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, om een mondeling amendement in te dienen op paragraaf 7 dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid