Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 maja 2010 r. - Bruksela

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Decyzja o niezwoływaniu Konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie środków przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego *** (głosowanie)

7.2. Zmiana traktatów - Środki przejściowe dotyczące składu Parlamentu Europejskiego * (głosowanie)

7.3. Kirgistan (głosowanie)

7.4. Pojazdy elektryczne (głosowanie)

7.5. Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)

7.6. Komunikat Komisji : Walka z rakiem: partnerstwo europejskie (głosowanie)

7.7. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (głosowanie)

7.8. Biała księga Komisji pt. “Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (głosowanie)

7.9. Ochrona finansowych interesów Wspólnot - zwalczanie nadużyć - sprawozdanie roczne 2008 (głosowanie)

7.10. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2008 (głosowanie)

7.11. Masowe masakry w Jos, Nigerii, w styczniu i marcu (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności