Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 май 2010 г. - Брюксел

8. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jörg Leichtfried - A7-0035/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.33 от протокола от 5.5.2010).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Доклад Brian Simpson - A7-0030/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.34 от протокола от 5.5.2010).

Antonio Cancian

Доклад Евгени Кирилов - A7-0055/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.35 от протокола от 5.5.2010).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

Доклад József Szájer - A7-0110/2010

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.37 от протокола от 5.5.2010).

Alfredo Antoniozzi

Доклад Marit Paulsen - A7-0053/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.40 от протокола от 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Доклад Stéphane Le Foll - A7-0060/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.41 от протокола от 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Доклад Herbert Dorfmann - A7-0056/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.42 от протокола от 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Доклад Pilar del Castillo Vera - A7-0066/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.43 от протокола от 5.5.2010).

Sonia Alfano

Доклад José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0111/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.51 от протокола от 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Среща на високо равнище между ЕС и Канада - RC-B7-0233/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 г. (точка 13.52 от протокола от 5.5.2010).

Giommaria Uggias

Правна информация - Политика за поверителност