Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Jörg Leichtfried - A7-0035/2010:

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 5 Μαΐου 2010 (σημείο 13.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Έκθεση Brian Simpson - A7-0030/2010:

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 5 Μαΐου 2010 (σημείο 13.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Antonio Cancian

Έκθεση Evgeni Kirilov - A7-0055/2010:

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 5 Μαΐου 2010 (σημείο 13.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

Έκθεση József Szájer - A7-0110/2010

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 5 Μαΐου 2010 (σημείο 13.37 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Alfredo Antoniozzi

Έκθεση Marit Paulsen - A7-0053/2010:

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 5 Μαΐου 2010 (σημείο 13.40 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Έκθεση Stéphane Le Foll - A7-0060/2010:

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 5 Μαΐου 2010 (σημείο 13.41 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Έκθεση Herbert Dorfmann - A7-0056/2010:

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 5 Μαΐου 2010 (σημείο 13.42 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Έκθεση Pilar del Castillo Vera - A7-0066/2010:

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 5 Μαΐου 2010 (σημείο 13.43 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Sonia Alfano

Έκθεση José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0111/2010:

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 5 Μαΐου 2010 (σημείο 13.51 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά - RC-B7-0233/2010:

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 5 Μαΐου 2010 (σημείο 13.52 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Giommaria Uggias

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου