Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. mája 2010 - Brusel

8. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jörg Leichtfried - A7-0035/2010:

Hlasovanie sa uskutočnilo 5. mája 2010 (bod 13.33 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Správa: Brian Simpson - A7-0030/2010:

Hlasovanie sa uskutočnilo 5. mája 2010 (bod 13.34 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Antonio Cancian

Správa: Evgeni Kirilov - A7-0055/2010:

Hlasovanie sa uskutočnilo 5. mája 2010 (bod 13.35 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

Správa: József Szájer - A7-0110/2010

Hlasovanie sa uskutočnilo 5. mája 2010 (bod 13.37 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Alfredo Antoniozzi

Správa: Marit Paulsen - A7-0053/2010:

Hlasovanie sa uskutočnilo 5. mája 2010 (bod 13.40 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Správa: Stéphane Le Foll - A7-0060/2010:

Hlasovanie sa uskutočnilo 5. mája 2010 (bod 13.41 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Správa: Herbert Dorfmann - A7-0056/2010:

Hlasovanie sa uskutočnilo 5. mája 2010 (bod 13.42 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Správa: Pilar del Castillo Vera - A7-0066/2010:

Hlasovanie sa uskutočnilo 5. mája 2010 (bod 13.43 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Sonia Alfano

Správa: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0111/2010:

Hlasovanie sa uskutočnilo 5. mája 2010 (bod 13.51 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Samit EÚ – Kanada - RC-B7-0233/2010:

Hlasovanie sa uskutočnilo 5. mája 2010 (bod 13.52 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Giommaria Uggias

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia