Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες

9. Υποδοχή
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου του Μαρόκου, υπό τον Abdelwahed Radi, Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον Mohamed Cheikh Biadillah, Πρόεδρο της Βουλής των Συμβούλων, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου