Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 май 2010 г. - Брюксел

10. Обяснение на вот (продължение)
Пълни стенографски протоколи

Устни обяснения на вот:

Забрана за използването на цианид в минните технологии - RC-B7-0238/2010:

Гласуването се състоя на 5 май 2010 (точка 13.55 от протокола от 5.5.2010).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Киргизстан RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Доклад Alojz Peterle - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Доклад Patrizia Toia - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Доклад Vittorio Prodi - A7-0057/2010:

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach

Правна информация - Политика за поверителност