Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες

10. Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου - RC-B7-0238/2010:

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 5 Μαΐου 2010 (σημείο 13.55 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2010).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Κιργιζιστάν RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Έκθεση Alojz Peterle - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Έκθεση Patrizia Toia - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Έκθεση Vittorio Prodi - A7-0057/2010

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου