Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. mája 2010 - Brusel

10. Vysvetlenia hlasovania (pokračovanie)
Doslovný zápis

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Zákaz používania kyanidových technológií pri ťažbe - RC-B7-0238/2010:

Hlasovanie sa uskutočnilo 5. mája 2010 (bod 13.55 zápisnice zo dňa 5.5.2010).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Kirgizsko RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Správa: Alojz Peterle - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Správa: Patrizia Toia - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Správa: Vittorio Prodi - A7-0057/2010

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia