Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 6 май 2010 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Киргизстан (внесени предложения за резолюция)
 3.Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2008 г. (разискване)
 4.Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (разискване)
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Усилията на Съюза за борбата с корупцията (писмена декларация)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Решение да не се свиква Конвент за преразглеждане на Договорите във връзка с преходни мерки относно състава на Европейския парламент *** (гласуване)
  
7.2.Преразглеждане на Договорите - Преходни мерки относно състава на Европейския парламент * (гласуване)
  
7.3.Киргизстан (гласуване)
  
7.4.Електрически превозни средства (гласуване)
  
7.5.Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства (гласуване)
  
7.6.Съобщение на Комисията относно действията срещу рака: европейско партньорство (гласуване)
  
7.7.Прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност (гласуване)
  
7.8.Доклад относно Бялата книга на Комисията: „Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие“ (гласуване)
  
7.9.Защита на финансовите интереси на Европейските общности - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2008 г. (гласуване)
  
7.10.Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2008 г. (гласуване)
  
7.11.Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Приветствие с добре дошли
 10.Обяснение на вот (продължение)
 11.Тържествено заседание - Съединени щати
 12.Обяснение на вот (продължение)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Внесени документи
 15.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 16.Решения относно някои документи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (211 kb) Присъствен списък (57 kb)    Резултати от поименно гласуване (584 kb) 
 
Протокол (146 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (268 kb) Резултати от поименно гласуване (508 kb) 
 
Протокол (244 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (532 kb) Резултати от поименно гласуване (654 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност