Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 6. května 2010 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Kyrgyzstán (předložené návrhy usnesení)
 3.Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2008 (rozprava)
 4.Masová zvěrstva, k nimž došlo v lednu a v březnu v nigerijském městě Džos (rozprava)
 5.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 6.Úsilí Evropské unie v boji proti korupci (písemné prohlášení)
 7.Hlasování
  
7.1.Rozhodnutí nesvolávat Konvent pro revizi Smluv, pokud jde o přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu *** (hlasování)
  
7.2.Revize Smluv – Přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu * (hlasování)
  
7.3.Kyrgyzstán (hlasování)
  
7.4.Vozidla na elektrický pohon (hlasování)
  
7.5.Nařízení o blokových výjimkách v odvětví motorových vozidel (hlasování)
  
7.6.Sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (hlasování)
  
7.7.Mobilizace informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství (hlasování)
  
7.8.Bílá kniha Komise nazvaná „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (hlasování)
  
7.9.Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2008 (hlasování)
  
7.10.Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2008 (hlasování)
  
7.11.Masová zvěrstva, k nimž došlo v lednu a v březnu v nigerijském městě Džos (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Přivítání
 10.Vysvětlení hlasování (pokračování)
 11.Slavnostní zasedání – Spojené státy americké
 12.Vysvětlení hlasování (pokračování)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Předložení dokumentů
 15.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 19.Termíny příštích zasedání
 20.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (194 kb) Prezenční listina (56 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (584 kb) 
 
Zápis (138 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (251 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (340 kb) 
 
Zápis (218 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (514 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (483 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí