Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Torsdag den 6. maj 2010 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Kirgisistan (indgivne beslutningsforslag)
 3.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (forhandling)
 4.Massegrusomheder i Jos, Nigeria, i januar og marts (forhandling)
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Unionens bestræbelser for at bekæmpe korruption (skriftlig erklæring)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Beslutning om ikke at indkalde et konvent om revision af traktaterne for så vidt angår overgangsforanstaltninger vedrørende sammensætningen af Europa-Parlamentet *** (afstemning)
  
7.2.Revision af traktaterne - Overgangsforanstaltninger vedrørende sammensætningen af Europa-Parlamentet * (afstemning)
  
7.3.Kirgisistan (afstemning)
  
7.4.Standardisering af elektriske køretøjer (afstemning)
  
7.5.Gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjer (afstemning)
  
7.6.Meddelelse fra Kommissionen: Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft (afstemning)
  
7.7.Udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologien til at lette overgangen til en energieffektiv, kulstoffattig økonomi (afstemning)
  
7.8.Kommissionens hvidbog Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag (afstemning)
  
7.9.Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning 2008 (afstemning)
  
7.10.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (afstemning)
  
7.11.Massegrusomheder i Jos, Nigeria, i januar og marts (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Velkomstord
 10.Stemmeforklaringer (fortsat)
 11.Højtideligt møde - USA
 12.Stemmeforklaringer (fortsat)
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Modtagne dokumenter
 15.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 19.Tidspunkt for næste møde
 20.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (189 kb) Tilstedeværelsesliste (56 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (584 kb) 
 
Protokol (139 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (222 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (503 kb) 
 
Protokol (217 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (227 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (636 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik