Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 6. mai 2010 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Kõrgõzstan (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Euroopa Investeerimispank (EIP) - 2008. aasta aruanne (arutelu)
 4.Massilised hirmuteod jaanuaris ja märtsis Josis (Nigeeria) (arutelu)
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.ELi jõupingutused korruptsiooni vastu võitlemisel (kirjalik deklaratsioon)
 7.Hääletused
  7.1.Otsus mitte kutsuda kokku konventi aluslepingute muutmiseks seoses Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevate üleminekumeetmetega *** (hääletus)
  7.2.Aluslepingute muutmine – Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevad üleminekumeetmed * (hääletus)
  7.3.Kõrgõzstan (hääletus)
  7.4.Elektrisõidukid (hääletus)
  7.5.Mootorsõidukite grupierandi määrus (hääletus)
  7.6.Komisjoni teatis „Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus” (hääletus)
  7.7.Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aktiveerimine, et hõlbustada üleminekut energiatõhusale ja vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele (hääletus)
  7.8.Komisjoni valge raamat „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik” (hääletus)
  7.9.Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus ning 2008. aasta aruanne (hääletus)
  7.10.Euroopa Investeerimispank (EIP) - 2008. aasta aruanne (hääletus)
  7.11.Massilised hirmuteod jaanuaris ja märtsis Josis (Nigeeria) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Tervitus
 10.Selgitused hääletuse kohta (järg)
 11.Pidulik istung - Ameerika Ühendriigid
 12.Selgitused hääletuse kohta (järg)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Esitatud dokumendid
 15.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (185 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (584 kb) 
 
Protokoll (137 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletustulemused (226 kb) Nimelise hääletuse tulemused (503 kb) 
 
Protokoll (219 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (420 kb) Nimelise hääletuse tulemused (568 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika