Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 6 mei 2010 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Kirgizië (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2008 (debat)
 4.Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart (debat)
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Inspanningen van de Unie ter bestrijding van corruptie (schriftelijke verklaring)
 7.Stemmingen
  
7.1.Besluit om geen Conventie tot wijziging van de Verdragen bijeen te roepen voor wat betreft de overgangsmaatregelen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement *** (stemming)
  
7.2.Herziening van de Verdragen - Overgangsbepalingen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement * (stemming)
  
7.3.Kirgizië (stemming)
  
7.4.Elektrische voertuigen (stemming)
  
7.5.Groepsvrijstellingsverordening motorvoertuigen (stemming)
  
7.6.Mededeling van de Commissie over kankerbestrijding: een Europees partnerschap (stemming)
  
7.7.De inzet van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor het vergemakkelijken van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economie (stemming)
  
7.8.Witboek van de Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader" (stemming)
  
7.9.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen - Strijd tegen fraude - Jaarverslag 2008 (stemming)
  
7.10.Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2008 (stemming)
  
7.11.Massale gruweldaden in Jos, Nigeria, in januari en maart (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Welkomstwoord
 10.Stemverklaringen (vervolg)
 11.Plechtige vergadering - Verenigde Staten
 12.Stemverklaringen (vervolg)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Ingekomen stukken
 15.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (192 kb) Presentielijst (56 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (584 kb) 
 
Notulen (142 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (219 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (503 kb) 
 
Notulen (221 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (228 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (631 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid