Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 6 maja 2010 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Kirgistan (złożone projekty rezolucji)
 3.Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2008 (debata)
 4.Masowe masakry w Jos, Nigerii, w styczniu i marcu (debata)
 5.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Starania Unii Europejskiej na rzecz zwalczania korupcji (pisemne oświadczenie)
 7.Głosowanie
  
7.1.Decyzja o niezwoływaniu Konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie środków przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego *** (głosowanie)
  
7.2.Zmiana traktatów - Środki przejściowe dotyczące składu Parlamentu Europejskiego * (głosowanie)
  
7.3.Kirgistan (głosowanie)
  
7.4.Pojazdy elektryczne (głosowanie)
  
7.5.Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)
  
7.6.Komunikat Komisji : Walka z rakiem: partnerstwo europejskie (głosowanie)
  
7.7.Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (głosowanie)
  
7.8.Biała księga Komisji pt. “Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania” (głosowanie)
  
7.9.Ochrona finansowych interesów Wspólnot - zwalczanie nadużyć - sprawozdanie roczne 2008 (głosowanie)
  
7.10.Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - sprawozdanie roczne 2008 (głosowanie)
  
7.11.Masowe masakry w Jos, Nigerii, w styczniu i marcu (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Oficjalne powitanie
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania (ciąg dalszy)
 11.Uroczyste posiedzenie
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania (ciąg dalszy)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Składanie dokumentów
 15.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (192 kb) Lista obecności (56 kb)    Wyniki głosowań imiennych (584 kb) 
 
Protokół (141 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (234 kb) Wyniki głosowań imiennych (504 kb) 
 
Protokół (222 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (510 kb) Wyniki głosowań imiennych (569 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności