Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 6. mája 2010 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Kirgizsko (predložené návrhy uznesení)
 3.Európska investičná banka (EIB) – Výročná správa za rok 2008 (rozprava)
 4.Masové zverstvá v nigérijskom meste Jos v januári a marci (rozprava)
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Úsilie Európskej únie v boji proti korupcii (písomné vyhlásenie)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Rozhodnutie nezvolať konvent na revíziu zmlúv týkajúcu sa prechodných opatrení týkajúcich sa zloženia Európskeho parlamentu *** (hlasovanie)
  
7.2.Revízia zmlúv - Prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu * (hlasovanie)
  
7.3.Kirgizsko (hlasovanie)
  
7.4.Elektrické vozidlá (hlasovanie)
  
7.5.Nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá (hlasovanie)
  
7.6.Oznámenie Komisie o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo (hlasovanie)
  
7.7.Mobilizácia informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo (hlasovanie)
  
7.8.Biela kniha Komisie nazvaná Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení (hlasovanie)
  
7.9.Ochrana finančných záujmov Spoločenstva – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2008 (hlasovanie)
  
7.10.Európska investičná banka (EIB) – Výročná správa za 2008 (hlasovanie)
  
7.11.Masové zverstvá v nigérijskom meste Jos v januári a marci (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Oficiálne privítanie
 10.Vysvetlenia hlasovania (pokračovanie)
 11.Slávnostná schôdza – Spojené štáty
 12.Vysvetlenia hlasovania (pokračovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Predložené dokumenty
 15.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (191 kb) Prezenčná listina (56 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (584 kb) 
 
Zápisnica (137 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (256 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (504 kb) 
 
Zápisnica (219 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (502 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (635 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia