Index 
Jegyzőkönyv
PDF 222kWORD 144k
2010. május 6., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Kirgizisztán (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Európai Beruházási Bank (EBB) - 2008. évi éves jelentés (vita)
 4.Tömeges atrocitások a nigériai Josban januárban és márciusban (vita)
 5.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 6.Az Európai Unió erőfeszítései a korrupció elleni küzdelemben (írásbeli nyilatkozat)
 7.Szavazások órája
  
7.1.Határozat a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívásának mellőzéséről az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések tekintetében *** (szavazás)
  
7.2.A Szerződések felülvizsgálata - Az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések * (szavazás)
  
7.3.Kirgizisztán (szavazás)
  
7.4.Elektromos járművek (szavazás)
  
7.5.A gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet (szavazás)
  
7.6.Bizottsági közlemény: „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” (szavazás)
  
7.7.Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az energiahatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében (szavazás)
  
7.8.A Bizottság fehér könyve: „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” (szavazás)
  
7.9.A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2008. évi éves jelentés (szavazás)
  
7.10.Európai Beruházási Bank (EBB) - 2008. évi éves jelentés (szavazás)
  
7.11.Tömeges atrocitások a nigériai Josban januárban és márciusban (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Köszöntés
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások (folytatás)
 11.Ünnepi ülés – Egyesült Államok
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások (folytatás)
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)
 19.A következő ülések időpontjai
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2010. MÁJUS 6., CSÜTÖRTÖK

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.


2. Kirgizisztán (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság alelnökének nyilatkozata: Kirgizisztán

A vita időpontja: 2010.04.20 (2010.4.20-i jegyzőkönyv 10. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen és Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kirgizisztáni helyzetről (B7-0246/2010),

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà és Lorenzo Fontana, az EFD képviselőcsoport nevében, Kirgizisztánról (B7-0250/2010),

- Niccolò Rinaldi és Ramon Tremosa i Balcells, az ALDE képviselőcsoport nevében, a kirgizisztáni helyzetről (B7-0251/2010),

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański és Zbigniew Ziobro, az ECR képviselőcsoport nevében, Kirgizisztánról (B7-0255/2010),

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella és Henri Weber, az S&D képviselőcsoport nevében, a kirgizisztáni helyzetről (B7-0256/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek és Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében, Kirgizisztánról (B7-0257/2010),

- Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kirgizisztáni helyzetről (B7-0258/2010).

Szavazás: 2010.5.6-i jegyzőkönyv 7.3. pont.


3. Európai Beruházási Bank (EBB) - 2008. évi éves jelentés (vita)

Jelentés az Európai Beruházási Bank 2008. évi éves jelentéséről [(2009/2166(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

Tamás Deutsch előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Philippe Maystadt (az Európai Beruházási Bank elnöke) és Olli Rehn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Enikő Győri (az ECON bizottság véleményének előadója), Karin Kadenbach (a REGI bizottság véleményének előadója), Jean-Pierre Audy, a PPE képviselőcsoport nevében, Cătălin Sorin Ivan, az S&D képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, az ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, az EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Creţu és Andreas Mölzer, Hans-Peter Martin felszólalásával kapcsolatban.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb és Paul Rübig.

Felszólal: Philippe Maystadt, Olli Rehn, Tamás Deutsch és Hans-Peter Martin, személyes érintettség okán, Andreas Mölzer felszólalását követően.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.6-i jegyzőkönyv 7.11. pont.


4. Tömeges atrocitások a nigériai Josban januárban és márciusban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Tömeges atrocitások a nigériai Josban januárban és márciusban

Olli Rehn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Gay Mitchell, a PPE képviselőcsoport nevében, Thijs Berman, az S&D képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében, Nicole Kiil-Nielsen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, az ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins és Filip Kaczmarek.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda és Andrzej Grzyb.

Felszólal: Olli Rehn.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert és Malika Benarab-Attou, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nigériai Jos városában történt tömeges atrocitásokról (B7-0247/2010),

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében, a nigériai Jos városában történt tömeges atrocitásokról (B7-0248/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan és Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében, a tömeges atrocitásokról Nigériában (B7-0249/2010),

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro és Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében, a nigériai Jos városában történt tömeges atrocitásokról (B7-0252/2010),

- Charles Goerens és Ramon Tremosa i Balcells, az ALDE képviselőcsoport nevében, a nigériai Jos városában történt tömeges atrocitásokról (B7-0253/2010),

- Mara Bizzotto és Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében, a nigériai Josban januárban és márciusban történ tömeges atrocitásokról (B7-0254/2010),

- Marie-Christine Vergiat és Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nigériai mészárlásokról (B7-0259/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.6-i jegyzőkönyv 7.11. pont.

(Az ülést 11.00-kor a szavazások órájáig felfüggesztik és 11.10-kor folytatják.)


ELNÖKÖL: Libor ROUČEK
alelnök

5. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


6. Az Európai Unió erőfeszítései a korrupció elleni küzdelemben (írásbeli nyilatkozat)

A 0002/2010. számú, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes és Bart Staes által benyújtott, az Európai Unió erőfeszítései a korrupció elleni küzdelemben című írásbeli nyilatkozat megkapta a Parlament képviselői többségének aláírását, így azt az eljárási szabályzat 123. cikke (3) és (4) bekezdésének megfelelően megküldik a címzetteknek, és az aláírók nevével együtt közzéteszik a 2010. május 18-i ülés elfogadott szövegei között (lásd a 2010. május 18-i ülés jegyzőkönyvének 1. mellékletét).

Felszólal: Monica Luisa Macovei.


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. Határozat a Szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívásának mellőzéséről az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések tekintetében *** (szavazás)

Ajánlás a Szerződéseknek az Európai Parlament összetételét érintő átmeneti intézkedésekkel kapcsolatos módosítása céljából felállítandó konvent összehívásának mellőzéséről szóló európai tanácsi javaslatról [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0147)


7.2. A Szerződések felülvizsgálata - Az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések * (szavazás)

Jelentés az Európai Parlamentnek a 2009–2014-es parlamenti ciklus hátralévő részére érvényes összetételével kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv-tervezetéről: az Európai Parlament véleménye (az EU-Szerződés 48. cikkének (3) bekezdése) [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0148)


7.3. Kirgizisztán (szavazás)

A vita időpontja: 2010. április 20. (2010.4.20-i jegyzőkönyv 10. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2010. május 6 (2010.5.6-i jegyzőkönyv 3. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010 és B7-0258/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0246/2010

(amely a B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010 és B7-0257/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides és Paolo Bartolozzi, a PPE képviselőcsoport nevében
Gilles Pargneaux, az S&D képviselőcsoport nevében
Niccolò Rinaldi és Ramon Tremosa i Balcells, az ALDE képviselőcsoport nevében
Bart Staes, Heidi Hautala és Nicole Kiil-Nielsen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2010)0149)

(A B7-0258/2010 és a B7-0250/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

-José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást nyújt be az (5) bekezdéshez, melyet elfogadnak;

- Paolo Bartolozzi, a PPE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást nyújt be a (13) bekezdéshez, melyet elfogadnak


7.4. Elektromos járművek (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0261/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0150)


7.5. A gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0245/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0151)


7.6. Bizottsági közlemény: „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” (szavazás)

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Fellépés a rák ellen: európai partnerség [2009/2103(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0152)


7.7. Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az energiahatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében (szavazás)

Jelentés az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásáról az energiahatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében [2009/2228(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0153)


7.8. A Bizottság fehér könyve: „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” (szavazás)

A Bizottság „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” című fehér könyvéről szóló jelentés [2009/2152(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

Vittorio Prodi az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0154)


7.9. A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2008. évi éves jelentés (szavazás)

Jelentés a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló, 2008. évi éves jelentésről [2009/2167(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0155)


7.10. Európai Beruházási Bank (EBB) - 2008. évi éves jelentés (szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bank 2008. évi éves jelentéséről [(2009/2166(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0156)


7.11. Tömeges atrocitások a nigériai Josban januárban és márciusban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 és B7-0259/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0247/2010

(amely a B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 és B7-0253/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro és Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevébenThijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells és Fiona Hall, az ALDE képviselőcsoport nevébenBart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler és Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Peter van Dalen, az ECR képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2010)0157)

(A B7-0254/2010 és B7-0259/2010 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Nicole Kiil-Nielsen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást nyújt be az (5) bekezdéshez, melyet elfogadnak.

Filip Kaczmarek, a PPE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást nyújt be a (7) bekezdéshez, melyet elfogadnak.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Jörg Leichtfried-jelentés - A7-0035/2010:

A szavazásra 2010. május 5-én került sor (2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.33. pont).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Brian Simpson-jelentés - A7-0030/2010:

A szavazásra 2010. május 5-én került sor (2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.34. pont).

Antonio Cancian

Evgeni Kirilov-jelentés - A7-0055/2010:

A szavazásra 2010. május 5-én került sor (2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.35. pont).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

József Szájer-jelentés- A7-0110/2010

A szavazásra 2010. május 5-én került sor (2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.37. pont).

Alfredo Antoniozzi

Marit Paulsen-jelentés - A7-0053/2010:

A szavazásra 2010. május 5-én került sor (2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.40. pont).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Stéphane Le Foll-jelentés - A7-0060/2010:

A szavazásra 2010. május 5-én került sor (2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.41. pont).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Herbert Dorfmann-jelentés - A7-0056/2010:

A szavazásra 2010. május 5-én került sor (2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.42. pont).

Mairead McGuinness

Pilar del Castillo Vera-jelentés - A7-0066/2010:

A szavazásra 2010. május 5-én került sor (2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.43. pont).

Sonia Alfano

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra-jelentés - A7-0111/2010:

A szavazásra 2010. május 5-én került sor (2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.51. pont).

Mairead McGuinness

EU–Kanada csúcstalálkozó - RC-B7-0233/2010:

A szavazásra 2010. május 5-én került sor (2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.52. pont).

Giommaria Uggias


9. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az Abdelwahed Radi, képviselőházi elnök és Mohamed Cheikh Biadillah, a Marokkói Parlament tanácsosi kamarájának elnöke vezetett marokkói parlamenti küldöttséget, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások (folytatás)

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A cianidos bányászati technológiák alkalmazásának tilalma - RC-B7-0238/2010:

A szavazásra 2010. május 5-én került sor (2010.5.5-i jegyzőkönyv 13.55. pont).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Kirgizisztán RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Alojz Peterle-jelentés - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Patrizia Toia-jelentés - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Vittorio Prodi-jelentés - A7-0057/2010

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach


ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

11. Ünnepi ülés – Egyesült Államok

A Parlament 12.25 és 13.00 között ünnepi ülést tart Joe Biden, az Egyesült Államok alelnöke látogatása alkalmából.


ELNÖKÖL: Libor ROUČEK
alelnök

12. A szavazáshoz fűzött indokolások (folytatás)

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Andrea Cozzolino-jelentés - A7-0100/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Tamás Deutsch-jelentés - A7-0062/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Tömeges atrocitások a nigériai Josban januárban és márciusban - RC-B7-0247/2010:

Laima Liucija Andrikienė, Bastiaan Belder, Seán Kelly


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- A Tanács rendeletére irányuló javaslat a Ciprusi Köztársaság azon területeivel folytatott kereskedelemre vonatkozó különleges feltételekről, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges hatáskört (COM(2004)0466 - C7-0047/2010 - 2004/0148(COD))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET

- Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló tanácsi határozat tervezete (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE))

utalva:

illetékes :

AFET

vélemény :

FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA, AFCO

- A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2010)0179 - C7-0098/2010 - 2010/0095(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (EGF/2010/000 TA 2010 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Az Európai Közösség és Kanada közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE))

utalva:

illetékes :

TRAN

- Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2007–2013 közötti időszakra létrehozott Külső Határok Alapra vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0105 - C7-0102/2010 - 2010/0067(CNS))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

FEMM, LIBE

- Az Európai Közösség és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE))

utalva:

illetékes :

TRAN

- A tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi egyezményének (188. sz. egyezmény) az Európai Unió érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (16923/2009 - C7-0104/2010 - 2008/0107(NLE))

utalva:

illetékes :

EMPL

vélemény :

PECH

- A tagállamoknak a nemzetközi kiállításokról szóló, 1928. november 22-én, Párizsban aláírt, az 1948. május 10-i, 1966. november 16-i és 1972. november 30-i jegyzőkönyvekkel, valamint az 1982. június 24-i és az 1988. május 31-i módosítással kiegészített egyezményhez való csatlakozásra történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE))

utalva:

illetékes :

INTA

- A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD))

utalva:

illetékes :

PECH

vélemény :

BUDG

Az eljárási szabályzat 124. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Elnök közli, hogy a javaslatról konzultálni fog a Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

- A DEC 10/2010. számú előirányzat átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 - 2010/2062(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) alapokmányának az Európai Unió általi aláírásáról szóló tanácsi határozatra (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat(COM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE))

utalva:

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM, ITRE, ECON


15. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási rendelkezések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halonok kritikus felhasználásai tekintetében történő módosításáról szóló, …/…/EU bizottsági rendelet (D004897/02 - 2010/2672(RPS) - határidő: 21/07/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található egyes növényvédő szerek megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról szóló, [...]-i bizottsági rendelet tervezete(D008402/02 - 2010/2677(RPS) - határidő: 22/06/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében történő módosításáról szóló, [...]-i bizottsági irányelv tervezete (D008941/02 - 2010/2670(RPS) - határidő: 20/07/2010)
utalva: illetékes: ENVI


16. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Társbizottságok

AFET bizottság

- Európai Külügyi Szolgálat (2010/0816(NLE))
(vélemény: FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA)
Társbizottságok AFET, AFCO
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2010.04.22)


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 123. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

168

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

397

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

272

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

33

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

71

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

110

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

70

9/2010

Andreas Mölzer

17

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

99

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

40

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

185

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

31

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

89

16/2010

Morten Messerschmidt

12

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

43

18/2010

Zigmantas Balčytis

15

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

10

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

83

21/2010

Andreas Mölzer

13

22/2010

Andreas Mölzer

14

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

44

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

65

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

47

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

28

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

32

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

70

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

90

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

29

31/2010

Franz Obermayr

2

32/2010

Franz Obermayr

12

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

5

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

12

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

39

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

21

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

5

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

17

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

18


19. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2010. május 17. - 2010. május 20.


20. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 13.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

az Európai Parlament elnöke


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat