Indiċi 
Minuti
PDF 235kWORD 141k
Il-Ħamis, 6 ta' Mejju 2010 - Brussell
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Il-Kirgiżistan (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2008 (dibattitu)
 4.Atroċitajiet tal-massa f'Jos, in-Niġerja, f'Jannar u f'Marzu (dibattitu)
 5.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 6.L-isforzi tal-Unjoni biex tiġġieled kontra l-korruzzjoni (dikjarazzjoni bil-miktub)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Deċiżjoni biex ma tissejjaħx Konvenzjoni għar-reviżjoni tat-Trattati - Miżuri transitorji dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew *** (votazzjoni)
  
7.2.Reviżjoni tat-Trattati - Miżuri transitorji dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew * (votazzjoni)
  
7.3.Il-Kirgiżistan (votazzjoni)
  
7.4.Karozzi elettriċi (votazzjoni)
  
7.5.Ir-Regolament dwar l-Eżenzjoni ta' Kategorija fil-qasam tal-Vetturi bil-Mutur (votazzjoni)
  
7.6.Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Azzjoni kontra l-kanċer: Sħubija Ewropea (votazzjoni)
  
7.7.Il-mobilizzazzjoni tat-Teknoloġiji tal-Informatika u l-Komunikazzjoni biex tiġi ffaċilitata t-transizzjoni għal ekonomija b'użu effiċjenti tal-enerġija u b'livell baxx ta' karbonju (votazzjoni)
  
7.8.White Paper tal-Kummissjoni: "L-adattament għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni" (votazzjoni)
  
7.9.Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet - Ġlieda kontra l-frodi - Rapport Annwali 2008 (votazzjoni)
  
7.10.Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2008 (votazzjoni)
  
7.11.Atroċitajiet tal-massa f'Jos, in-Niġerja, f'Jannar u f'Marzu (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Merħba
 10.Explications de vote (suite)
 11.Seduta formali - Stati Uniti
 12.Explications de vote (suite)
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Dokumenti mressqa
 15.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 19.Dati tas-seduti li jmiss
 20.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


MINUTI

IL-ĦAMIS 6 TA' MEJJU 2010

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Il-Kirgiżistan (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-Kirgiżistan

Id-dibattitu sar fid-data 20.04.2010 (punt 10 tal- Minuti ta' 20.4.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Kirgiżistan (B7-0246/2010),

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà u Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp EFD, dwar il-Kirgiżistan (B7-0250/2010),

- Niccolò Rinaldi u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Kirgiżistan (B7-0251/2010),

- Damien Abad, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański u Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Kirgiżistan (B7-0255/2010),

- Hannes Swoboda, Katarína Neveďalová, Justas Vincas Paleckis, Marc Tarabella u Henri Weber f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Kirgiżistan (B7-0256/2010),

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Filip Kaczmarek u Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Kirgiżistan (B7-0257/2010),

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Kirgiżistan (B7-0258/2010).

Votazzjoni: punt 7.3 tal- Minuti ta' 6.5.2010.


3. Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2008 (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-2008 [(2009/2166(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

Tamás Deutsch ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: Philippe Maystadt ( President tal-BEI), u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Enikő Győri (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Karin Kadenbach (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Jean-Pierre Audy f'isem il-Grupp PPE, Cătălin Sorin Ivan f'isem il-Grupp S&D, Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Creţu u Andreas Mölzer, dwar l-intervent ta' Hans-Peter Martin.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb u Paul Rübig.

Tkellmu: Philippe Maystadt, Olli Rehn, Tamás Deutsch u Hans-Peter Martin, li għamel stqarrija personali b'segwitu għall-intervent ta' Andreas Mölzer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal- Minuti ta' 6.5.2010.


4. Atroċitajiet tal-massa f'Jos, in-Niġerja, f'Jannar u f'Marzu (dibattitu)

Stqarrija tal-Kummissjoni: Atroċitajiet tal-massa f'Jos, in-Niġerja, f'Jannar u f'Marzu

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamel l-istqarrija.

Tkellmu: Gay Mitchell f'isem il-Grupp PPE, Thijs Berman f'isem il-Grupp S&D, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Mario Mauro, Corina Creţu, Charles Tannock, Joe Higgins u Filip Kaczmarek.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda u Andrzej Grzyb.

Tkellem Olli Rehn.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Jean Lambert u Malika Benarab-Attou f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-atroċitajiet tal-massa f'Jos, fin-Niġerja (B7-0247/2010),

- Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt u Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, dwar l-atroċitajiet tal-massa f'Jos, fin-Niġerja (B7-0248/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar l-atroċitajiet tal-massa fin-Niġerja (B7-0249/2010),

- Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro u Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, dwar l-atroċitajiet tal-massa f'Jos, fin-Niġerja (B7-0252/2010),

- Charles Goerens u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-atroċitajiet tal-massa f'Jos, fin-Niġerja (B7-0253/2010),

- Mara Bizzotto u Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD, dwar l-atroċitajiet tal-massa f'Jos, fin-Niġerja, f'Jannar u f'Marzu (B7-0254/2010),

- Marie-Christine Vergiat u Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-massakri fin-Niġerja (B7-0259/2010).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal- Minuti ta' 6.5.2010.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.10)


PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

5. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


6. L-isforzi tal-Unjoni biex tiġġieled kontra l-korruzzjoni (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0002/2010 ippreżentata mill-Membri Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes u Bart Staes dwar l-isforzi tal-Unjoni biex tiġġieled kontra l-korruzzjoni ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se titressaq lid-destinatarji u tiġi ppubblikata fit-Testi Adottati tas-seduta ta' 18 ta' Mejju 2010, waqt li l-ismijiet tal-firmatarji jiġu indikati fil-Minuti (ara l-Anness 1 tal-Minuti tad-data 18 ta' Mejju 2010).

Tkellmet Monica Luisa Macovei.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Deċiżjoni biex ma tissejjaħx Konvenzjoni għar-reviżjoni tat-Trattati - Miżuri transitorji dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta tal-Kunsill Ewropew biex ma ssirx Konvenzjoni għar-reviżjoni tat-Trattati fir-rigward tal-miżuri transitorji dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew [17196/2009 - C7-0002/2010- 2009/0814(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0147)


7.2. Reviżjoni tat-Trattati - Miżuri transitorji dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' protokoll li jemenda l-Protokoll nru 36 dwar id-dispożizzjonijiet transitorji dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew għall-kumplament tal-leġiżlatura 2009-2014 [17196/2009 - C7-0001/2010- 2009/0813(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0148)


7.3. Il-Kirgiżistan (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 20 ta' April 2010 (punt 10 tal- Minuti ta' 20.4.2010).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 6 ta' Mejju 2010 (punt 3 tal- Minuti ta' 6.5.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010 u B7-0258/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0246/2010

(flok B7-0246/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010 u B7-0257/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Ioannis Kasoulides u Paolo Bartolozzi f'isem il-Grupp PPE
Gilles Pargneaux f'isem il-Grupp S&D
Niccolò Rinaldi u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE
Bart Staes, Heidi Hautala u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR

Adottata (P7_TA(2010)0149)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0250/2010 u B7-0258/2010 skadew.)

Interventi

-José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, ressaq emenda orali għall-paragrafu 5, li ġiet aċċettata;

- Paolo Bartolozzi f'isem il-Grupp PPE, ressaq emenda orali wara l-paragrafu 13, li ġiet aċċettata.


7.4. Karozzi elettriċi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0261/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0150)


7.5. Ir-Regolament dwar l-Eżenzjoni ta' Kategorija fil-qasam tal-Vetturi bil-Mutur (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0245/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0151)


7.6. Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Azzjoni kontra l-kanċer: Sħubija Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Azzjoni kontra l-kanċer: Sħubija Ewropea [2009/2103(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0152)


7.7. Il-mobilizzazzjoni tat-Teknoloġiji tal-Informatika u l-Komunikazzjoni biex tiġi ffaċilitata t-transizzjoni għal ekonomija b'użu effiċjenti tal-enerġija u b'livell baxx ta' karbonju (votazzjoni)

Rapport dwar il-mobilizzazzjoni tat-Teknoloġiji tal-Informatika u l-Komunikazzjoni biex tiġi ffaċilitata t-transizzjoni għal ekonomija b'użu effiċjenti tal-enerġija u b’livell baxx ta' karbonju [2009/2228(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0153)


7.8. White Paper tal-Kummissjoni: "L-adattament għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni" (votazzjoni)

Rapport dwar il-White Paper tal-Kummissjoni bit-titlu "L-adattament għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni" [2009/2152(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

Vittorio Prodi għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 138(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0154)


7.9. Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet - Ġlieda kontra l-frodi - Rapport Annwali 2008 (votazzjoni)

Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet – Ġlieda kontra l-frodi - Rapport Annwali 2008 [2009/2167(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0155)


7.10. Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2008 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-2008 [(2009/2166(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0156)


7.11. Atroċitajiet tal-massa f'Jos, in-Niġerja, f'Jannar u f'Marzu (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0247/2010, B7-248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010 u B7-0259/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0247/2010

(flok B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010 u B7-0253/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Mario Mauro u Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPEThijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt u Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D
Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells u Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDEBart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE
Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR

Adottata (P7_TA(2010)0157)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0254/2010 u B7-0259/2010 skadew.)

Interventi

- Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, ressaq emenda orali wara l-paragrafu 5, li ġiet aċċettata.

- Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE, ressaq emenda orali għall-paragrafu 7, li ġiet aċċettata.


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Jörg Leichtfried - A7-0035/2010:

Il-votazzjoni saret fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 13.33 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Siiri Oviir, Jaroslav Paška, Bogusław Liberadzki

Rapport Brian Simpson - A7-0030/2010:

Il-votazzjoni saret fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 13.34 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Antonio Cancian

Rapport Evgeni Kirilov - A7-0055/2010:

Il-votazzjoni saret fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 13.35 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi

Rapport József Szájer - A7-0110/2010

Il-votazzjoni saret fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 13.37 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Alfredo Antoniozzi

Rapport Marit Paulsen - A7-0053/2010:

Il-votazzjoni saret fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 13.40 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Rapport Stéphane Le Foll - A7-0060/2010:

Il-votazzjoni saret fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 13.41 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Mairead McGuinness, Peter Jahr

Rapport Herbert Dorfmann - A7-0056/2010:

Il-votazzjoni saret fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 13.42 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Rapport Pilar del Castillo Vera - A7-0066/2010:

Il-votazzjoni saret fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 13.43 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Sonia Alfano

Rapport José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0111/2010:

Il-votazzjoni saret fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 13.51 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Mairead McGuinness

Samit UE-Kanada - RC-B7-0233/2010:

Il-votazzjoni saret fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 13.52 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Giommaria Uggias


9. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni tal-Parlament tal-Marokk, immexxija minn Abdelwahed Radi, President tal-Kamra tar-Rappreżentanti, u minn Mohamed Cheikh Biadillah, President tal-Kamra tal-Kunsilliera għall-Parlament tal-Marokk, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


10. Explications de vote (suite)

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Projbizzjoni fuq it-teknoloġiji ta' estrazzjoni mill-minjieri bl-użu taċ-ċjanur - RC-B7-0238/2010:

Il-votazzjoni saret fid-data 5 ta' Mejju 2010 (punt 13.55 tal- Minuti ta' 5.5.2010).

Alajos Mészáros, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Cristian Dan Preda

Il-Kirgiżistan RC-B7-0246/2010:

Joe Higgins

Rapport Alojz Peterle - A7-0121/2010:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jaroslav Paška, Vito Bonsignore

Rapport Patrizia Toia - A7-0120/2010:

Alajos Mészáros

Rapport Vittorio Prodi - A7-0057/2010

Barbara Matera, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

11. Seduta formali - Stati Uniti

Min-12.25 sas-13.00 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Joe Biden, Viċi President tal-Istati Uniti.


PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

12. Explications de vote (suite)

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Andrea Cozzolino - A7-0100/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Rapport Tamás Deutsch - A7-0062/2010:

Laima Liucija Andrikienė

Atroċitajiet tal-massa f'Jos, in-Niġerja, f'Jannar u f'Marzu - RC-B7-0247/2010:

Laima Liucija Andrikienė, Bastiaan Belder, Seán Kelly


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


14. Dokumenti mressqa

Dawn id-dokumenti kienu preżentati mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet speċjali għall-kummerċ ma’ dawk l-inħawi tar-Repubblika ta’ Ċipru li fuqhom il-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv (COM(2004)0466 - C7-0047/2010 - 2004/0148(COD))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE))

irreferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA, AFCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi proċedura dwar l-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (kodifikazzjoni) (COM(2010)0179 - C7-0098/2010 - 2010/0095(COD))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (EGF/2010/000 TA 2010 - għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) (COM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili ta’ Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Kanada (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda, ir-Renju tan-Norveġja, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipalità ta' Liechtenstein dwar regoli supplementari fir-rigward tal-Fond għall-Fruntieri Esterni għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013 (07853/2010 - C7-0101/2010 - 2009/0148(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal regolament tal-Kunsill (UE) li jdaħħal fis-seħħ koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali (COM(2010)0105 - C7-0102/2010 - 2010/0067(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

FEMM, LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni, il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd, 2007, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (Konvenzjoni Nru 188) (16923/2009 - C7-0104/2010 - 2008/0107(NLE))

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

PECH

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-Istati Membri jidħlu fil-Konvenzjoni relatata mal-esibizzjonijiet internazzjonali li ġew iffirmati f’Pariġi fit-22 ta’ Novembru 1928 u supplimentati mill-Protokolli tal-10 ta’ Mejju 1948, is-16 ta’ Novembru 1966, it-30 ta’ Novembru 1972 u l-Emendi tal-24 ta’ Ġunju 1982 u l-31 ta’ Mejju 1988 (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill(KE) Nru861/2006 tat-22ta’Mejju2006 li jistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar (COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

BUDG

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President avża li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 10/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 - 2010/2062(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Istatut tal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli (IRENA) mill-Unjoni Ewropea (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE))

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM, ITRE, ECON


15. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju li ġejjin:

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../.. li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, fir-rigward tal-użi kritiċi tal-aloni (D004897/02 - 2010/2672(RPS) - skadenza: 21/07/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni ta' [...] li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għal ċerti pestiċidi f’ċerti prodotti jew fuqhom (D008402/02 - 2010/2677(RPS) - skadenza: 22/06/2010)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni ta' [...] li temenda, bl-iskop li tkun adattata għall-progress tekniku, id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (D008941/02 - 2010/2670(RPS) - skadenza: 20/07/2010)
irreferut responsabbli: ENVI


16. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kumitati assoċjati

Kumitat AFET

- Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (2010/0816(NLE))
(opinjoni: FEMM, DEVE, ENVI, BUDG, JURI, CONT, LIBE, INTA)
Kumitati assoċjati AFET, AFCO
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 22.04.2010)


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


18. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (l-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

168

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

397

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

272

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

33

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

71

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

110

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

70

9/2010

Andreas Mölzer

17

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

99

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

40

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

185

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

31

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

89

16/2010

Morten Messerschmidt

12

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

43

18/2010

Zigmantas Balčytis

15

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

10

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

83

21/2010

Andreas Mölzer

13

22/2010

Andreas Mölzer

14

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

44

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

65

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

47

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

28

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

32

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

70

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

90

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

29

31/2010

Franz Obermayr

2

32/2010

Franz Obermayr

12

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

5

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

12

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

39

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

21

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

5

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

17

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

18


19. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mis-17 ta' Mejju 2010 sal-20 ta' Mejju 2010.


20. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.05.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President tal-Parlament Ewropew


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza