Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0223(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0124/2010

Indgivne tekster :

A7-0124/2010

Forhandlinger :

PV 17/05/2010 - 16
CRE 17/05/2010 - 16

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0159

Protokol
Mandag den 17. maj 2010 - Strasbourg

16. Bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Silvia-Adriana Ţicău forelagde indstillingen ved andenbehandling.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Zigmantas Balčytis for S&D-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Maria Da Graça Carvalho, Ivari Padar, Karima Delli og Algirdas Saudargas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Elena Băsescu, Zuzana Roithová og Angelika Werthmann.

Talere: Günther Oettinger og Silvia-Adriana Ţicău.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 18.5.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik