Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2175(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0151/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0151/2010

Συζήτηση :

PV 17/05/2010 - 18
CRE 17/05/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0173

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

18. Νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων [2009/2175(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Η Heide Rühle προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Frank Engel, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Malcolm Harbour, Jaroslav Paška, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, Andreas Schwab, Elena Băsescu, Lara Comi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου