Indiċi 
Minuti
PDF 226kWORD 131k
It-Tnejn, 17 ta' Mejju 2010 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 4.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-2011
 5.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja
 8.Dokumenti mressqa
 9.Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti
 10.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehim mill-Kunsill
 11.Petizzjonijiet
 12.Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)
 13.Ordni tal-ħidma
 14.Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 15.Trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom ***II (dibattitu)
 16.Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) ***II (dibattitu)
 17.Ismijiet ta' tessuti u l-ittikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti ***I (dibattitu)
 18.Żviluppi ġodda fl-akkwisti pubbliċi (preżentazzjoni qasira)
 19.Il-Koerenza tal-Politiki tal-UE għall-Iżvilupp u l-kunċett ta’ 'Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp u iktar' (preżentazzjoni qasira)
 20.Penali għal ksur serju ta' regoli soċjali fit-trasport bit-triq (preżentazzjoni qasira)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PARLAMENT EWROPEW

SESSJONI 2010 - 2011

Dati tas-seduti: 17 - 20 ta' Mejju 2010

STRASBURGU

MINUTI

IT-TNEJN 17 TA' MEJJU 2010

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.05.


2. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tas-Sitt Jum Internazzjonali kontra l-Omofobija.

Il-President tkellem dwar l-Jum l-Ewropa u l-inizjattiva "Jiem bil-Bibien Miftuħa", li waqthom il-Parlament Ewropew laqa' aktar minn 33,000 viżitatur fi Strasburgu u fi Brussell, nhar it-8 u d-9 ta' Mejju li għaddew.

Il-President ħabbar li ħa sehem fl-għoti tal-Premju Karlu Manju lill-Prim Ministru Pollakk Donald Tusk fit-13 ta' Mejju li għadda f'Aix-la-Chapelle u fl-għoti tal-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ Ewropej 2010 lil proġett Ġermaniż fil-11 ta' Mejju li għadda.

Il-President avża li ħa sehem fil-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlamenti tal-Unjoni Ewropea li saret fi Stokkolma mit-13 sal-15 ta' Mejju li għaddew.

Il-President tkellem dwar l-elezzjonijiet li saru dan l-aħħar tal-gvernijiet tal-Ungerija u tar-Renju Unit.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

°
° ° °

Tkellmu: Mario Mauro u Gianni Pittella li fakkru li żewġ suldati Taljani ġew maqtula llum f'attentat viċin Herat fl-Afganistan, Geoffrey Van Orden li, filwaqt li ssieħeb mar-rimarki taż-żewġ kelliema ta' qabel, fakkar ukoll ir-rwol tat-truppi Ingliżi involuti fil-missjoni tan-NATO fl-Afganistan, u Jacky Hénin dwar il-vittmi tal-inċidenti fuq ix-xogħol.

Il-President weġġaħ lis-suldati Ewropej kollha li jiġġieldu kontra t-terroriżmu u l-vjolenza fl-Afghanistan u fi mkejjen oħra fid-dinja.


4. Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-2011

Il-Konferenza tal-Presidenti għarrfet il-proposti tagħha għall-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-2011.

Dawn il-proposti huma:

mis-17 sal-20 ta' Jannar

it-2 u t-3 ta' Frar

mill-14 sas-17 ta' Frar

mis-7 sal-10 ta' Marzu

it-23 u l-24 ta' Marzu

mill-4 sas-7 ta' April

mid-9 sat-12 ta' Mejju

mis-6 sad-9 ta' Ġunju

it-22 u t-23 ta' Ġunju

mill-4 sas-7 ta' Lulju

mit-12 sal-15 ta' Settembru

mis-26 sad-29 ta' Settembru

it-12 u t-13 ta' Ottubru

mill-24 sas-27 ta' Ottubru

mill-14 sas-17 ta' Novembru

it-30 ta' Novembru u l-1 ta' Diċembru

mit-12 sal-15 ta' Diċembru

L-iskadenza għat-tressiq tal-emendi ġiet stabbilita għat-Tlieta 18 ta' Mejju 2010 f'12.00.

Il-votazzjoni se ssir nhar l-Erbgħa 19 ta' Mejju 2010 f'12.00.


5. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp PPE:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tal-Pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN): Véronique Mathieu minflok Jean-Pierre Audy

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Mercosur: Jean-Pierre Audy minflok Véronique Mathieu

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latina-Amerikana: Jean-Pierre Audy minflok Véronique Mathieu

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


6. Kompożizzjoni tal-Parlament

Zoltán Balczó u Pál Schmitt innotifikaw bil-miktub tmiem il-mandat tagħhom fil-Parlament Ewropew minħabba li ġew eletti fil-Parlament Ungeriż.

Il-Parlament jieħu nota ta' dan u, skont l-Artikolu 7(2) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett universali u skont l-Artikolu 4(4), it-tieni inċiż, tar-Regoli ta' Proċedura, jistabbilixxi li l-postijiet tagħhom huma vakanti b'effett mill-14 ta' Mejju 2010.


7. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-deċiżjoni nru 573/2007/KE li tistabbilixxi Fond Ewropew għar-refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 bit-tneħħija tal-finanzjament ta' ċerti azzjonijiet Komunitarji u bil-bidla tal-limiti għall-finanzjament ta' dawn l-azzjonijiet (00011/2010 - C7-0097/2010 - 2009/0026(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (00010/2010 - C7-0096/2010 - 2009/0027(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indikazzjoni permezz ta’ ttikkettar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-enerġija (tfassil mill-ġdid) (00016/2010/LEX - C7-0124/2010 - 2008/0222(COD)) (votazzjoni prevista għall-ħin tal-votazzjonijiet tad-19 ta' Mejju 2010)

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) (00015/2010/LEX - C7-0123/2010 - 2008/0223(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 998/2003 dwar il-ħtiġiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets (00007/2010(LEX) - C7-0122/2010 - 2009/0077(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-interventi għall-akkomodazzjoni favur komunitajiet emarġinati (00006/2010(LEX) - C7-0121/2010 - 2009/0105(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE li tfassal lista ta' pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi terzi, u li tistabbilixxi il-kondizzjonijiet għas-saħħa tal-annimali u dik pubblika u għaċ-ċertifikazzjoni veterinarja, għall-importazzjoni lejn il-Komunità ta' ċerti annimali ħajjin u l-laħam frisk tagħhom (00008/2010(LEX) - C7-0120/2010 - 2009/0146(COD))


8. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-kumitati parlamentari

1.1) rapporti

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda Regolament (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli (COM(2009)0197 - C7-0101/2009 - 2009/0059(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 247/2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-aktar ’il bogħod tal-Unjoni (COM(2009)0510 - C7-0255/2009 - 2009/0138(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-formalitajiet tar-rappurtar għal bastimenti li jaslu fi jew jitilqu minn portijiet tal-Istati Membri tal-Komunità, u li tirrevoka d-Direttiva 2002/6/KE (COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/71/KE dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat (COM(2009)0491 - C7-0170/2009 - 2009/0132(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

- Rapport dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni:Pjan ta' azzjoni dwar id-Donazzjoni tal-Organi u t-Trapjanti (2009-2015): Kooperazzjoni aktar b'saħħitha bejn l-Istati Membri (2009/2104(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istandards tal-kwalità u s-sikurezza ta' organi umani maħsuba għat-trapjant (COM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

- ***I Report dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi (COM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Renate Sommer (A7-0109/2010)

- Rapport dwar ‘Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ – Investiment u Responsabilizzazzjoni’ (2009/2159(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ismijiet ta’ tessuti u l-ittikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti (COM(2009)0031 - C6-0048/2009 - 2009/0006(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Toine Manders (A7-0122/2010)

- Rapport dwar il-ħtieġa ta' Strateġija tal-UE għan-Nofsinhar tal-Kawkasu (2009/2216(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 bħala parti mill-programm ġenerali “Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni”, u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/904/KE (COM(2009)0456 - C7-0123/2009 - 2009/0127(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Rui Tavares (A7-0125/2010)

- Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1104/2008 dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (COM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

- Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni 2008/839/ĠAI dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (COM(2010)0015 - C7-0040/2010 - 2010/0006(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

- Rapport dwar il-kontribut tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-kisba tal-objettivi ta’ Lisbona (2009/2235(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

- Rapport dwar penali għall-ksur serju ta’ regoli soċjali fit-trasport bit-triq (2009/2154(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Hella Ranner (A7-0130/2010)

- Rapport dwar it-twaqqif ta’ programm konġunt dwar ir-risistemazzjoni (2009/2240(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Rui Tavares (A7-0131/2010)

- Rapport dwar ir-realizzazzjoni tas-suq uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini (2010/2011(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Louis Grech (A7-0132/2010)

- Rapport dwar l-Unjoni għall-Mediterran (2009/2215(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

- Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2011 (2010/2005(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

- Rapport dwar il-kwistjonijiet ta' etika professjonali marbuta mal-ġestjoni tal-intrapriżi (2009/2177(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali (tfassil mill-ġdid) (COM(2009)0126 - C7-0044/2009 - 2009/0054(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tas-sinerġiji tal-fondi assenjati għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u s-Seba’ Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp fil-bliet u r-reġjuni kif ukoll fl-Istati Membri u fl-Unjoni (2009/2243(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Lambert Van Nistelrooij (A7-0138/2010)

- Rapport dwar il-Koerenza tal-Politiki tal-UE għall-Iżvilupp u l-kunċett ta’ 'Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp u iktar' (2009/2218(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Franziska Keller (A7-0140/2010)

- Rapport dwar kompetenzi ewlenin għal dinja li qed tinbidel: l-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2010 (2010/2013(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Maria Badia I Cutchet (A7-0141/2010)

- Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill fuq assistenza finanzjarja tal-Komunità dwar id-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy fil-Bulgarija – “Il-Programm Kozloduy” (COM(2009)0581 - C7-0289/2009 - 2009/0172(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

- Rapport dwar l-aspetti istituzzjonali tal-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (2009/2241(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

- Rapport dwar is-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra (2010/2038(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

- Rapport dwar żviluppi ġodda fl-akkwisti pubbliċi (2009/2175(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Heide Rühle (A7-0151/2010)

1.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indikazzjoni permezz ta’ ttikkettar u informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-enerġija (tfassil mill-ġdid) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Anni Podimata (A7-0128/2010)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva 86/613/KEE (17279/3/2009 - C7-0075/2010 - 2008/0192(COD)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

2) mill-Membri

2.1) mistoqsijiet bi tweġiba orali għall-ħin tal-mistoqsijiet (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura) (B7-0211/2010)

- lill-Kunsill

Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Papanikolaou Georgios, Harkin Marian, Kelly Alan, Higgins Jim, Chountis Nikolaos, Ţicău Silvia-Adriana, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Benarab-Attou Malika, Andrikienė Laima Liucija, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Hedh Anna

- lill-Kummissjoni

Ziobro Zbigniew, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kelly Alan, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Poc Pavel, Chountis Nikolaos, Ludford Sarah, Harkin Marian, Higgins Jim, Mitchell Gay, Aylward Liam, Crowley Brian, Ţicău Silvia-Adriana, Van Brempt Kathleen, Belet Ivo, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Iacolino Salvatore, Obermayr Franz, Nitras Sławomir Witold, Bennahmias Jean-Luc, Bizzotto Mara, Vanhecke Frank, Siekierski Czesław Adam, Childers Nessa, Kósa Ádám, Zwiefka Tadeusz, Hadjigeorgiou Takis, Paleckis Justas Vincas, Zanicchi Iva, Szymański Konrad, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Toussas Georgios, Gallagher Pat the Cope, Ek Lena, Koch-Mehrin Silvana

2.2) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Salvador Garriga Polledo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' "munita universali" (B7-0262/2010)

irreferut

responsabbli :

ECON

- Salvador Garriga Polledo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Qorti Kriminali tal-Unjoni Ewropea (B7-0263/2010)

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI


9. Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti

Skont l-Artikolu 123(5) tar-Regoli ta' Proċedura, id-dikjarazzjonijiet bil-miktub Nru 0001/2010, 0004/2010 skadew minħabba li ma kellhomx in-numru ta' firem meħtieġ.


10. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehim mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopja ċċertifikata tad-dokument li ġej:

Ftehim dwar it-trasport bl-ajru bejn il-Kanada u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha.


11. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 201(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 22 ta' April 2010

Mariyus Noko Ngele (Nru 0295/2010); Albert Haerter (Nru 0296/2010); Krystian Kaczmarek (Nru 0297/2010); Antje Bauer (2 firem) (Nru 0298/2010); Lucia Lackovičová (PRIATELIA ZEME CEPA (BRATISLAVA)) (Nru 0299/2010); Bozo Jakeljić (Kroatischen reinen Staatsrechtspartei (HCSP) für Deutschland) (Nru 0300/2010); Susanne Klopsch (Nru 0301/2010); Thomas Ramsey (Nru 0302/2010); Wolfgang Suchomel (Nru 0303/2010); Ahmet Orhan Avcil (Nru 0304/2010); Carola Twardella (Nru 0305/2010); Günther Rauch (Nru 0306/2010); Paweł Joachimiak (Nru 0307/2010); Britta Stalleicken (Frische Luft für Mülheim) (Nru 0308/2010); Hans Braband (Nru 0309/2010); Mariusz Salwinski (Nru 0310/2010); Katarina Zdravkovic (Nru 0311/2010); Marian Peka (Nru 0312/2010); Yee Wong Elly Lai (Nru 0313/2010); Winfried Bennemann (Nru 0314/2010); Gavin Scott (Nru 0315/2010); Jörg-Hermann Schmoock (Nru 0316/2010); Hans Albrecht (Nru 0317/2010); Hilde Hecht (Nru 0318/2010); Ian Lumley (An Taisce - The National Trust for Ireland) (Nru 0319/2010); Andreas Kuhn (Nru 0320/2010); Hannelore Pfifferling (Nru 0321/2010).

Data: 27 ta' April 2010

Roberto Albanese (Nru 0322/2010); Matteo Grossi (Nru 0323/2010); Angelo Mina (Comitato Civico "Salviamo La Pardà") (2 firem) (Nru 0324/2010); Pietro Antonio Morsoletto (Nru 0325/2010); Adolfo Pablo Lapi (Nru 0326/2010); Maria Grazia Brunero (Nru 0327/2010); Alessandro Iorio (Nru 0328/2010); Michele Picco (Nru 0329/2010); Claudio Ghezzo (Nru 0330/2010); Ignacio Ruipérez Aguirre (Nru 0331/2010); Eloi Nolla Subirats (Ecologistas en Acción) (3 firem) (Nru 0332/2010); Mario Alejandro Sanzol (Nru 0333/2010); Fernando Monforte Escobar (Nru 0334/2010); Ana Miranda Paz (Nru 0335/2010); Teresa Rossignoli (Nru 0336/2010); L. F. Javier Barrio Castañón (25 firma) (Nru 0337/2010); (isem kunfidenzjali) (3 firem) (Nru 0338/2010); Samir Gad el Karim (2 firem) (Nru 0339/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0340/2010); José Pérez Déniz (Asociación para la Defensa del Centro Comercial Anexo) (Nru 0341/2010); María Dolores Navarro Manresa (Nru 0342/2010); Ernesto Ramos Querejeta (Nru 0343/2010); José Manuel Peña Sampedro (Nru 0344/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0345/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0346/2010); Carmen Andonaegui Moreno (Nru 0347/2010); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (Nru 0348/2010); Ali Tanfouri (Nru 0349/2010); António Diamantino (Nru 0350/2010); Fernando Jorge Da Silva (Nru 0351/2010); Andreas Mavrantzakis (Nru 0352/2010); Apostolos Zervas (Nru 0353/2010); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”) (Nru 0354/2010); Daniel Hegoburu (Verts Pays Basque) (4 firem) (Nru 0355/2010).

Data: 3 ta' Mejju 2010

Vasile Stoica (Nru 0356/2010); Linda Ahvenkoski (Nru 0357/2010); Hans Dietz (Nru 0358/2010); Daniela Adriana Ghenea (Nru 0359/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0360/2010); Kjell Håkansson (Nru 0361/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0362/2010); Sven Olav Dahl (Nru 0363/2010); Aglaia Katsigianni (Nru 0364/2010); Willem Kok (Nru 0365/2010); Salim Tas (Bund der Alawitischen Jugend) (Nru 0366/2010); Paul O'Beirne (Nru 0367/2010); Tiberiu Fischer (Nru 0368/2010); Isabelle Sandow (Nru 0369/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0370/2010); Johan Dufour (Nru 0371/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0372/2010); Tufairi Kawawa (Nru 0373/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0374/2010); Thomas Boeckheler (Nru 0375/2010); Andreas Pfeifer (Nru 0376/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0377/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0378/2010); Michel Leenders (Nru 0379/2010); Sándor Polgár (Nru 0380/2010); Sándor Polgár (Nru 0381/2010); Sándor Polgár (Nru 0382/2010); Sándor Polgár (Nru 0383/2010).

Data: 5 ta' Mejju 2010

Schneider Hermann (Nru 0384/2010); Antonia Pons Losada (Nru 0385/2010); José De Sousa (Nru 0386/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0387/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0388/2010); María Dolores Ros Rosello (Nru 0389/2010); Giuseppe Claudio Vitale (Nru 0390/2010); Giuseppe Morelli (Nru 0391/2010); (isem kunfidenzjali) (Nru 0392/2010); Calogero Scimone (Nru 0393/2010); Rubén Pérez Sueiras (Nru 0394/2010); Ramona Chouza Chouza (Nru 0395/2010); Domenico Lamanna Di Salvo (Nru 0396/2010); Ludmila d'Atri (Nru 0397/2010); Jean Pierre Decool (Nru 0398/2010); Imelda Sánchez Rodríguez (Nru 0399/2010); Carlos Correia de Matos (Nru 0400/2010); Felipe Gayoso Pabon (Asociación de Navegantes y Usuarios de Marina Isla Canela (ANUMIC)) (Nru 0401/2010); Luis De la Rasilla Sánchez-Arjona (Observatorio Ecociudadano de Control de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo) (Nru 0402/2010); Joan Baptista Orquin Caselles (Foro De Participación Ciudadana De La Agenda Local 21 de Oliva) (Nru 0403/2010); Silvia Beltrán Pallares (Nru 0404/2010); Gonzalo Canales Celada (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) (Nru 0405/2010); José Ramón Rodríguez Río (SOS COUREL - Asociación Ecolóxico Cultural) (Nru 0406/2010); Lucie Delcroix (Nru 0407/2010); Organización Impulsora de Discapacitados (OID)) (Nru 0408/2010); Francesco Tempesta (Nru 0409/2010); Roseline Gilles (23 firma) (Nru 0410/2010); Elvira Piera Tejedor (5 firem) (Nru 0411/2010); Luigi Bertinetti (2 firem) (Nru 0412/2010); Anna Margherita Ranieri (2406 firem) (Nru 0413/2010); Jürgen Richter (Nru 0414/2010); David Zaun (Nru 0415/2010); Marc Balfanz (Nru 0416/2010); Jerzy Lesniak (Nru 0417/2010); Wojciech Tomczyk (Kancelaria Adwokacka) (Nru 0418/2010); Stanislaw Makarski (Nru 0419/2010); Miroslaw Szulc (Nru 0420/2010); George Cosmopoulos (Stop Cartel - Cartels and Monopolies Victims Association) (Nru 0421/2010); Richard Knittel (Nru 0422/2010); Engel Thomas (VAFKev Deutschland) (Nru 0423/2010).


12. Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri

1) mistoqsijiet bi tweġiba orali (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-0048/2010) imressqa minn Sharon Bowles, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Linji Gwida Ġenerali għall-Politika Ekonomika u governanza ekonomika msaħħa (inkluża l-governanza tal-euro) fil-kuntest tal-Istrateġija Ewropa 2020 (B7-0212/2010),

- (O-0052/2010) imressqa minn Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kunsill: X'inhi r-rilevanza politika tal-istrateġija UE 2020 fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali? (B7-0213/2010),

- (O-0053/2010) imressqa minn Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: X'inhi r-rilevanza politika tal-istrateġija UE 2020 fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali? (B7-0214/2010),

- (O-0054/2010) imressqa minn Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Id-dimensjonijiet soċjali u ta' impjieg tal-istrateġija Ewropa 2020 (B7-0215/2010),

- (O-0055/2010) imressqa minn Mary Honeyball f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Tnaqqis fil-baġits tal-edukazzjoni - Ewropa 2020 (B7-0216/2010),

- (O-0061/2010) imressqa minn Brian Simpson, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: Il-kriżi tal-irmied volkaniku (B7-0217/2010),

- (O-0062/2010) imressqa minn Jan Olbrycht u Lambert van Nistelrooij f'isem il-Grupp PPE, Heide Rühle f'isem il-Grupp Verts/ALE, Oldřich Vlasák f'isem il-Grupp ECR, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa f'isem il-Grupp S&D, Ramona Nicole Mănescu u Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-universalità tas-servizzi soċjali pubbliċi fl-UE (B7-0218/2010),

- (O-0065/2010) imressqa minn Nigel Farage u Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD, lill-Kunsill: X'inhi r-rilevanza politika tal-istrateġija UE 2020 fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali? (B7-0219/2010),

- (O-0066/2010) imressqa minn Nigel Farage u Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD, lill-Kummissjoni: X'inhi r-rilevanza politika tal-istrateġija UE 2020 fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali? (B7-0220/2010),

- (O-0068/2010) imressqa minn Rebecca Harms u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kunsill: Il-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja u ekonomika għall-istrateġija tal-EU 2020 u l-governanza tagħha. (B7-0301/2010).

2) dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura) :

- Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella u Thomas Ulmer, dwar il-Forza tax-Xogħol tal-UE għas-Saħħa (0040/2010),

- Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête u Gianni Pittella, dwar it-twaqqif ta' Jum Ewropew għad-Drittijiet tal-Pazjent (0041/2010),

- Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys u Nikolaos Salavrakos, dwar il-ġenoċidju tal-Armeni fit-Turkija 95 sena ilu (0042/2010),

- Andreas Mölzer, dwar Google Street View (0043/2010),

- Andreas Mölzer, dwar il-Vidjokonferenzi għal seduti tal-UE (0044/2010).


13. Ordni tal-ħidma

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz finali tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Mejju II (PE 441.628/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet imsemmija hawn taħt (l-Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-Erbgħa

Talba ta' Carlo Casini (President tal-Kumitat AFCO) sabiex il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni jkunu kkonsultati mill-Parlament dwar il-proposta għal regolament dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini, skont l-Artikoli 304 u 307 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Il-Parlament approva t-talba; il-votazzjoni se ssir f'nofsinhar ta' nhar l-Erbgħa.

Talba tal-Grupp PPE biex il-votazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni fir-rapport ta' Ryszard Czarnecki dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2008, Taqsima II - Kunsill (A7-0096/2010) tiddaħħal fil-ħin tal-votazzjoni ta' nhar l-Erbgħa.

Tkellmu: Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE, li ġġustifikat it-talba, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, favur it-talba, u Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, kontra t-talba.

Il-Parlament approva din t-talba.

L-iskadenza għat-tressiq tal-emendi ġiet stabbilita għal nofsinhar ta' nhar it-Tlieta 18 ta' Mejju.

Talba tal-Grupp PPE bil-għan li tipposponi għas-sessjoni parzjali ta' Ġunju l-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Edit Bauer - L-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (A7-0137/2010).

Tkellmu: Edit Bauer (rapporteur) li ġġustifikat it-talba, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, favur it-talba, u Corien Wortmann-Kool f'isem il-Grupp PPE, kontra t-talba.

Il-Parlament approva t-talba permezz tal-VE (158 favur, 137 kontra, 7 abstentions).

Il-Ħamis

Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura):

Talba tal-Grupp PPE bil-għan li l-punt «L-arrest tal-ġurnalist Ernest Vardanyan fit-Transnistrija» (punt 152 tal-PDOJ) jiġi sostitwit mill-punt ġdid «Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja».

Tkellmu: Cristian Dan Preda, li ġġustifika t-talba, Ioannis Kasoulides f'isem il-Grupp PPE, favur it-talba, u Francesco Enrico Speroni.

Il-Parlament approva din t-talba.

°
° ° °

Hekk ġie stabbilit l-ordni tal-ħidma.


14. Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura:

Georgios Papastamkos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Henri Weber, Tanja Fajon, Teresa Riera Madurell, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Luigi de Magistris, Elisabeth Schroedter, Valdemar Tomaševski, Kyriacos Triantaphyllides, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Slavi Binev, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Christine Vergiat, Martin Ehrenhauser, Gerard Batten, Ivo Vajgl, Sylvie Guillaume, Andrey Kovatchev, Cătălin Sorin Ivan u Metin Kazak.


PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

15. Trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva 86/613/KEE [17279/3/2009 - C7-0075/2010- 2008/0192(COD)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

Astrid Lulling ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellem Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE, Rovana Plumb f'isem il-Grupp S&D, Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, Christa Klaß, Britta Thomsen, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Edite Estrela, Lena Kolarska-Bobińska, Iratxe García Pérez, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Zuzana Roithová u Antigoni Papadopoulou.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Franz Obermayr, Angelika Werthmann u Paul Rübig.

Tkellmu: Günther Oettinger u Astrid Lulling.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal- Minuti ta' 18.5.2010.


16. Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Silvia-Adriana Ţicău ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

PRESIDENZA: Stavros LAMBRINIDIS
Viċi President

Tkellem Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE, Zigmantas Balčytis f'isem il-Grupp S&D, Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDE, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Maria Da Graça Carvalho, Ivari Padar, Karima Delli u Algirdas Saudargas.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Elena Băsescu, Zuzana Roithová u Angelika Werthmann.

Tkellmu: Günther Oettinger u Silvia-Adriana Ţicău.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal- Minuti ta' 18.5.2010.


17. Ismijiet ta' tessuti u l-ittikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ismijiet ta’ tessuti u l-ittikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti [COM(2009)0031 - C6-0048/2009- 2009/0006(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Toine Manders (A7-0122/2010)

Toine Manders ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellem Lara Comi f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

Tkellmu: Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Heide Rühle f'isem il-Grupp Verts/ALE, Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFD, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Evelyne Gebhardt, Jacky Hénin, Anna Rosbach, Zuzana Roithová, Alan Kelly, Regina Bastos, Sylvana Rapti, Daniel Caspary, Gianluca Susta, Elisabetta Gardini u Andreas Schwab.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Marco Scurria, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Seán Kelly u Ilda Figueiredo.

Tkellmu: Antonio Tajani u Toine Manders.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal- Minuti ta' 18.5.2010.


18. Żviluppi ġodda fl-akkwisti pubbliċi (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar żviluppi ġodda fl-akkwisti pubbliċi [2009/2175(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Heide Rühle għamlet il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Frank Engel, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Malcolm Harbour, Jaroslav Paška, Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, Andreas Schwab, Elena Băsescu, Lara Comi u Seán Kelly.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.17 tal- Minuti ta' 18.5.2010.


19. Il-Koerenza tal-Politiki tal-UE għall-Iżvilupp u l-kunċett ta’ 'Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp u iktar' (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-Koerenza tal-Politiki tal-UE għall-Iżvilupp u l-kunċett ta’ 'Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp u iktar' [2009/2218(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Franziska Keller għamlet il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mairead McGuinness, Enrique Guerrero Salom u João Ferreira.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.18 tal- Minuti ta' 18.5.2010.


20. Penali għal ksur serju ta' regoli soċjali fit-trasport bit-triq (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar penali għall-ksur serju ta’ regoli soċjali fit-trasport bit-triq [2009/2154(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Hella Ranner għamel il-preżentazzjoni.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Georgios Papanikolaou.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.19 tal- Minuti ta' 18.5.2010.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 441.628/OJMA).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.35.

Klaus Welle

Silvana Koch-Mehrin

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bontes, Borys, Boştinaru, Bové, Bradbourn, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Tomaševski, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza