Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

3. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες βρετανικές αρχές γνωστοποίησαν την εκλογή της Caroline Lucas στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση των ανωτέρω και, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2 της Πράξεως περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και με το άρθρο 4, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, διαπιστώνει την χηρεία της έδρας των ως άνω βουλευτών με ισχύ από 18 Μαΐου 2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου