Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

4. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Edward McMillan-Scott έχει ενταχθεί στην Ομάδα ALDE από τις 12 Μαΐου 2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου