Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2005(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0134/2010

Debatter :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Omröstningar :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0171

Protokoll
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg

5. Ändringsbudget nr 1/2010 - Avsnitt I - Parlamentet - Beräkning av inkomster och utgifter för år 2011 - Avsnitt I - Parlamentet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2010 för budgetåret 2010 - Avsnitt I - Europaparlamentet [2010/2045(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

Betänkande om parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2011 och budgeten för 2011 [2010/2005(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Vladimír Maňka och Helga Trüpel redogjorde för betänkandena.

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Derek Vaughan för S&D-gruppen, Carl Haglund för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Lajos Bokros för ECR-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Ivailo Kalfin, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, Daniël van der Stoep, Ingeborg Gräßle och Geoffrey Van Orden.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bart Staes.

Talare: Vladimír Maňka och Helga Trüpel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstningar:

- Betänkande Helga Trüpel - A7-0134/2010: punkt 8.15 i protokollet av den 18.5.2010.

- Betänkande Vladimír Maňka - A7-0158/2010: punkt 6.5 i protokollet av den 19.5.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy