Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0127(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0125/2010

Forhandlinger :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0160

Protokol
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg

6. Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af Rådets beslutning nr. 573/2007/EF) ***I - Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008) - Overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)(ændring af afgørelse 2008/839/RIA) - Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/904/EF [KOM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Betænkning om Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008 om overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) [KOM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra Schengen-informationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) [KOM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Betænkning om oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram [KOM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho forelagde sine betænkninger.

Talere: Alexander Alvaro (ordfører for udtalelse fra BUDG) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Georgios Papanikolaou for PPE-Gruppen, og Antonio Masip Hidalgo for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Næstformand

Talere: Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen og Gerard Batten for EFD-Gruppen.

Rui Tavares forelagde sine betænkninger.

Talere: Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume og Franz Obermayr.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (om den foregående forhandling) og Piotr Borys.

Talere: Cecilia Malmström, Carlos Coelho og Rui Tavares.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 18.5.2010, punkt 8.5 i protokollen af 18.5.2010, punkt 8.6 i protokollen af 18.5.2010 og punkt 8.7 i protokollen af 18.5.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik