Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0127(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0125/2010

Arutelud :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Hääletused :

PV 18/05/2010 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0160

Protokoll
Teisipäev, 18. mai 2010 - Strasbourg

6. Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I - Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (määruse (EÜ) nr 1104/2008 muutmine) - Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (otsuse 2008/839/JSK muutmine) - Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomine (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2004/904/EÜ [KOM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1104/2008, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) [KOM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse otsust 2008/839/JSK, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) [KOM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Raport Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomise kohta [KOM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho tutvustas raporteid.

Sõna võtsid Alexander Alvaro (BUDG komisjoni arvamuse koostaja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Georgios Papanikolaou fraktsiooni PPE nimel ja Antonio Masip Hidalgo fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

Sõna võtsid Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel.

Rui Tavares tutvustas raporteid.

Sõna võtsid Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume ja Franz Obermayr.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (eelnenud arutelu kohta) ja Piotr Borys.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Carlos Coelho ja Rui Tavares.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.5.2010 protokolli punkt 8.4, 18.5.2010 protokolli punkt 8.5, 18.5.2010 protokolli punkt 8.6 ja 18.5.2010 protokolli punkt 8.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika