Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0127(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0125/2010

Keskustelut :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Äänestykset :

PV 18/05/2010 - 8.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0160

Pöytäkirja
Tiistai 18. toukokuuta 2010 - Strasbourg

6. Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2008-2013 (päätöksen N:o 573/2007/EY muuttaminen) ***I - Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (asetuksen (EY) N:o 1104/2008 muuttaminen) - Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (päätöksen 2008/839/YOS muuttaminen) - EU:n yhteinen uudelleensijoittamisohjelma (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa ja neuvoston päätöksen 2004/904/EY kumoamisesta tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY muuttamisesta [KOM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) annetun asetuksen (EY) N:o 1104/2008 muuttamisesta [KOM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) tehdyn päätöksen 2008/839/YOS muuttamisesta [KOM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Mietintö EU:n yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta [KOM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho esitteli laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Alexander Alvaro (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Cecilia Malmström (komission jäsen).

Puheenvuorot: Georgios Papanikolaou PPE-ryhmän puolesta ja Antonio Masip Hidalgo S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Dagmar ROTH-BEHRENDT
varapuhemies

Puheenvuorot: Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta.

Rui Tavares esitteli laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume ja Franz Obermayr.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (edeltävästä keskustelusta) ja Piotr Borys.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Carlos Coelho ja Rui Tavares.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2010, kohta 8.4, istunnon pöytäkirja 18.5.2010, kohta 8.5, istunnon pöytäkirja 18.5.2010, kohta 8.6 ja istunnon pöytäkirja 18.5.2010, kohta 8.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö