Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0127(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0125/2010

Debatai :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Balsavimas :

PV 18/05/2010 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0160

Protokolas
Antradienis, 2010 m. gegužės 18 d. - Strasbūras

6. Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Sprendimo Nr. 573/2007/EB dalinis pakeitimas) ***I - Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 dalinis pakeitimas) - Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Sprendimo 2008/839/TVR dalinis pakeitimas) - ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantį Tarybos sprendimą 2004/904/EB [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Pranešimas dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/839/TVR dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Pranešimas dėl ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimo [COM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Alexander Alvaro (BUDG komiteto nuomonės referentas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Georgios Papanikolaou PPE frakcijos vardu, ir Antonio Masip Hidalgo S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Nadja Hirsch ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu ir Gerard Batten EFD frakcijos vardu.

Rui Tavares pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume ir Franz Obermayr.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (ankstesnės diskusijos tema) ir Piotr Borys.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Carlos Coelho ir Rui Tavares.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.4 protokolo 18.5.2010, punktas 8.5 protokolo 18.5.2010, punktas 8.6 protokolo 18.5.2010 ir punktas 8.7 protokolo 18.5.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika