Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0127(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0125/2010

Debates :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Balsojumi :

PV 18/05/2010 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0160

Protokols
Otrdiena, 2010. gada 18. maijs - Strasbūra

6. Eiropas Bēgļu fonda izveide laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam (grozījumi Padomes Lēmumā Nr. 573/2007/EK) ***I - Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (Regulas (EK) Nr. 1104/2008 grozīšana) - Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2008/839/TI) - Kopējas ES pārvietošanas programmas izveide (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 2004/904/EK [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Rui Tavares (A7-0125/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1104/2008 par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A7-0126/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Lēmumu 2008/839/TI par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A7-0127/2010).

Ziņojums par kopējas ES pārvietošanas programmas izveidi [COM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Rui Tavares (A7-0131/2010).

Carlos Coelho iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Alexander Alvaro (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Georgios Papanikolaou PPE grupas vārdā un Antonio Masip Hidalgo S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nadja Hirsch ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā un Gerard Batten EFD grupas vārdā.

Rui Tavares iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume un Franz Obermayr.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (par iepriekšējām debatēm) un Piotr Borys .

Uzstājās Cecilia Malmström, Carlos Coelho un Rui Tavares.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 18. maija protokola 8.4. punkts, 2010. gada 18. maija protokola 8.5. punkts, 2010. gada 18. maija protokola 8.6. punkts un 2010. gada 18. maija protokola 8.7. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika