Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0127(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0125/2010

Debaty :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Głosowanie :

PV 18/05/2010 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0160

Protokół
Wtorek, 18 maja 2010 r. - Strasburg

6. Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 (zmiana decyzji nr 573/2007/WE) ***I - Migracja z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1104/2008) - Migracja z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (zmiana decyzji 2008/839/WSiSW) - Ustanowienie wspólnego unijnego programu przesiedleń (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” i uchylającą decyzję Rady 2004/904/WE [COM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [COM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego decyzję 2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Sprawozdanie w sprawie ustanowienia wspólnego unijnego programu przesiedleń [COM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho przedstawił swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Alexander Alvaro (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Georgios Papanikolaou w imieniu grupy PPE i Antonio Masip Hidalgo w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL i Gerard Batten w imieniu grupy EFD.

Rui Tavares przedstawił swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume i Franz Obermayr.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (w sprawie poprzedniej debaty) i Piotr Borys.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Carlos Coelho i Rui Tavares.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 18.5.2010, pkt 8.5 protokołu z dnia 18.5.2010, pkt 8.6 protokołu z dnia 18.5.2010 i pkt 8.7 protokołu z dnia 18.5.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności