Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0127(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0125/2010

Debatter :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Omröstningar :

PV 18/05/2010 - 8.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0160

Protokoll
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg

6. Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av rådets beslut nr 573/2007/EG) ***I - Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008) - Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2008/839/RIF) - Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG [KOM(2009)0456 - C7-0123/2009- 2009/0127(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [KOM(2009)0508 - C7-0244/2009- 2009/0136(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets beslut 2008/839/RIF om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [KOM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

Betänkande om inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU [KOM(2009)0447 - 2009/2240(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Carlos Coelho redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Alexander Alvaro (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Georgios Papanikolaou för PPE-gruppen, och Antonio Masip Hidalgo för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vice talman

Talare: Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Gerard Batten för EFD-gruppen.

Rui Tavares redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Simon Busuttil, Ioan Enciu, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, Salvatore Iacolino, Monika Flašíková Beňová, Indrek Tarand, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume och Franz Obermayr.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Roberta Angelilli, Andreas Mölzer, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser (om den föregående debatten) och Piotr Borys.

Talare: Cecilia Malmström, Carlos Coelho och Rui Tavares.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 18.5.2010, punkt 8.5 i protokollet av den 18.5.2010, punkt 8.6 i protokollet av den 18.5.2010 och punkt 8.7 i protokollet av den 18.5.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy