Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0138(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0054/2010

Predkladané texty :

A7-0054/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 7
CRE 18/05/2010 - 7

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0170

Zápisnica
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg

7. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie [COM(2009)0510 - C7-0255/2009- 2009/0138(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Luís Paulo Alves uviedol správu.

Predsedníčka vyjadrila poľutovanie nad neprítomnosťou komisára Daciana Cioloşa, ktorý zodpovedá za oblasť poľnohospodárstva.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nuno Teixeira (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Maria do Céu Patrão Neves v mene skupiny PPE, Vasilica Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D, Riikka Manner v mene skupiny ALDE, James Nicholson v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Gabriel Mato Adrover, Patrice Tirolien a Albert Deß.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Elie Hoarau, Andreas Mölzer, Diogo Feio, Diane Dodds a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili: Dacian Cioloş (člen Komisie) a Luís Paulo Alves.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.14 zápisnice zo dňa 18.5.2010.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia